Vi har utvecklat över 100 verktyg och de verktyg vi lär ut är alltid utvecklade som enkla och effektiva strukturer som vi kan garantera DIREKT kan tillämpas i arbetet efter träningen.

VÅRA VERKTYG

När chefer och medarbetare går på kurs vill de lära sig något som de direkt kan omsätta i praktiken och som garanterar positiva utfall.

Vi har utvecklat över 100 verktyg och de verktyg vi lär ut är alltid utvecklade som enkla och effektiva strukturer som vi kan garantera DIREKT kan tillämpas i arbetet efter träningen.


I utvärderingar säger våra deltagare att de använder alla verktyg
vi lär ut minst en gång i arbetslivet och 93,3 % anser att verktygen
hade mycket stor inverkan på att de synliga och mätbara resultaten
de uppnår som en konsekvens av att delta i våra utbildningar.


NÄR VI UTVECKLAR ETT NYTT VERKTYG ska de uppfylla följande krav:

 • Verktyget ska vara efterfrågat och behövd av de som deltar i våra utbildningar
 • Det ska vara enkelt att tillämpa i praktiken
 • Det ska rymmas på ett A4-ark
 • Det ska vara testat och utvärderat av S+P´s partners och kundgrupper
 • Verktyget ska uppdateras kontinuerligt utifrån de förändringar som sker eller tillfrågas
 • Verktyget ska skapa konkreta resultat
 • Verktygen ska användas av S+P´s egna partners och de ska kunna "walk the talk"


VARJE TRÄNINGSTILLFÄLLE bygger på att ett set olika verktyg introduceras och tränas direkt vid träningstillfället. Sedan åtar sig varje deltagare att tillämpa verktygen i sin vardag – utifrån sina övergripande mål – tills nästa träningstillfälle. De lär dessutom ut verktygen till sina medarbetare och kollegor.

Vid nästa tillfälle rapporterar alla om hur tillämpningen har gått och vilka konkreta resultat som har uppnåtts. Exempel på olika verktyg:

 • Resultatorienterade möten
 • Ge kritik i tredje person
 • Personlig nulägesanalys
 • Identifiera motivationsfaktorer
 • Sälj en produkt eller tjänst och väck intresse