VAD VI GÖROCH VAR

Vad vi gör: coaching, ledarutveckling, säljträning, kommunikationsträning, presentationsteknik, personlig utveckling, ledarskapsutveckling, executive träning för ledningsgrupperVad vi gör: coaching, ledarutveckling, säljträning, kommunikationsträning, presentationsteknik, personlig utveckling, ledarskapsutveckling, executive träning för ledningsgrupper


VI UTVECKLAR ANSTÄLLDA
till hängivna medarbetare och chefer till effektiva ledare i unika träningsprocesser där vi skapar synliga långvariga och MÄTBARA RESULTAT för de kunder vi arbetar för

VI MÄTER OCH REDOVISAR alla resultat på individ-, grupp- och organisationsnivå. Vi har gjort det i 11 år med hjälp av den licensierade ROI-metoden (Return on Inv

VI HAR UTVECKLAT över 100 effektiva och tillämpningsbara verktyg för att arbeta i organisationer och leda andra. Vi integrerar effektivt våra verktyg med kundens befintliga vilket ökar resultaten för kund med över 80 %

VÅRA KUNDER MINSKAR personalomsättningen, ökar medarbetarnöjdheten, får ökat förtroende för sin ledning, sparar på kostnader, drar ned OH-kostnader, ökar sin nykundsbestånd, jobbar färre timmar och får ökad lönsamhet
(vi redovisar gärna konkreta resultat vid förfrågan)

 


87,5 % AV VÅRA DELTAGARE når i slutet av träningen alla sina mätbara mål de sätter upp innan träningsprocessens start

VÅRA DELTAGARE ANVÄNDER alla verktyg vi lär ut minst en gång i arbetslivet och 93,3 % anser att verktygen hade mycket stor inverkan på att de synliga och mätbara resultaten

VÅRA DELTAGARE ANSER att de ökar sina ledarskapsförmågor med minst 50 % bara tack vare våra träningsprocesser

Vi jobbar globalt: 25 LÄNDER ARBETAR VI I JUST NU och vi utbildar på olika språk


SE HUR VI GÖR