UNGDOMSPROGRAMMET

BAKGRUND
Team Mission – Ungdomsprogrammet – Vi ger tillbaka till samhället med fokus på ungdomarDet finns kurser för allt när det gäller tonåringar. De kan bland annat åka på idrottsläger, språkskolor och konstkurser, men vad vi vet så finns det bara ett fåtal kurser som fokuserar på att tonåringar ska få bättre självförtroende, tro mer på sig själva, kunna tala om vad de tycker och står för. Det inkluderar även att kunna hantera sig själva både ensamma och i grupp samt att kunna motivera sig själva och hantera sin attityd.

Idén kommer ursprungligen från en av våra kunder som har två tonårstjejer och för fyra år sedan sa hon; "tänk att man väntar tills man blir 40 år innan man sätter igång och lär sig allt det här. Jag skulle betala om det fanns en kurs i bättre självförtroende för tonåringar. Och tänk vilka duktiga ledare vi skulle ha i nästa generation." Utifrån den idén så har vi frågat gymnasieungdomar i Helsingborg om de skulle vara intresserade för att se om det finns ett behov och sedan har vi gjort en behovsanalys och tagit reda på vad de skulle vilja lära sig. I stort sett var ungdomarnas önskelista densamma som den önskelista svenska chefer har idag, förutom att de ville ha mer "studieteknik".

VAD BLIR RESULTATET?
Efter avslutad utbildning upplever alla elever att deras självförtroende och självkänsla har ökat, att deras studieteknik har förbättras, att deras förmåga att presentera framför grupp har väsentligt förbättrats och att deras förmåga att arbeta i och leda en grupp i ett skolarbete är mycket bättre än tidigare. Alla elever upplever sig destuom starkare, positivare och gladare.


SYFTE

En målsättning vi har är att kunna bidra till ett "bättre samhälle". Det vill vi göra genom att fokusera på ungdomar som är vår nästa generations ledare. Vi vill bidra med det vi kan och är duktiga på utifrån ett icke vinstgivande sammanhang. Så mycket i vårt samhälle handlar idag om att göra om sig. Kanske grundar det sig i tankar om att vi inte duger som vi är. Så mycket av vår energi fokuserar på att ändra istället för att identifiera och tillvarata det bästa vi redan har inom oss och låta det blomstra.

Vi vill stärka nästa generations medarbetare och chefer så vi erbjuder gymnasieskolor runt om i Sverige att låta sina andraårs-elever att delta i vårt skräddarsydda ungdomsprogram som vi genomför utan ersättning. Vi har som målsättning att eleverna efter att ha deltagit i vårt utbildning ska:

  • Ha en bättre självkänsla
  • Förstå mer om vilket beteende hon/han har
  • Förstå mer om vilka studietekniker som passar honom/henne bäst
  • Vara en tryggare och säkrare presentatör
  • Arbeta effektivare i grupp och ta mer ansvar
  • Vara bättre på att ge och ta feedback konstruktivt
  • Lösa problem självständigare
  • Vara bättre på att hantera sin attityd
  • Förstå mer om vad som händer under stress och hitta sätt att hantera det
  • Förstå mer om hur man sköter om sin kropp och sin hälsa

OMFÅNG, GRUPPSTORLEK OCH DELTAGARPROFIL

Vi har utvecklat ett koncept anpassat till ungdomar utifrån alla våra mest framgångsrika moduler och verktyg.

Själva träningen omfattar totalt 6 träningsdagar fördelade på fyra dagar samt två uppföljningsdagar tre månader senare. Sammanlagt blir träningscykeln cirka tre månader.

Under de första fyra sammanhängande träningsdagarna kommer alla deltagare att få möjlighet att få ett personligt samtal med en personlig coach och även i samband med nästa träningstillfälle tre månader senare.

Gruppen bör vara mellan 12–20 elever i varje och eleverna bör få motivera sitt deltagande innan start och även kvalificera sig genom support från sina lärare och skolans rektor.

TRÄNINGSSÄTT OCH INNEHÅLL

Utbildningen är utvecklat utifrån de behov som elever själva på olika gymnasieskolor har identifierat för att kunna stärka sitt självförtroende, få bättre studieresultat samt arbeta i grupp mer framgångsrikt.

Till sin hjälp får eleven effektiva och handgripliga verktyg som kommer att hjälpa varje elev att nå sina mål. Varje elev träffar vår personliga coach individuellt för en nulägesanalys.

Programmet sträcker sig över tre månader, vilket säkerställer en utveckling av nya vanor och tillämpning av ny kunskap. Före, mellan och efter de olika träningstillfällena får eleven tillgång till en professionell coach som arbetar individuellt med varje elev och dess behov och målsättningar mellan alla avsnitt På så sätt blir träningen hela tiden skräddarsydd efter elevens specifika behov.


TRÄNARE

Helena Ståhl, vår VD är alltid ansvarig tränare för alla våra träningskoncept och det innebär att hon är ytterst ansvarig för genomförandet och närvarande vid alla träningsmoment.

Helena StåhlHelena Ståhl – tränare i ledarskap, team kommunikation och personlig utveckling samt personlig coach.Malin Gutestam – tränare i studieteknik, hälsa, kondition och projektledare. Veronica Fransén – personlig tränare i kondition och hälsa

Malin Gutestam och Veronica Fransén

Mirja Raukas – tränare i värderingar och värdegrunder Paul Anthony – personlig rådgivare i stil och klädsel

Mirja Raukas och Paul Anthony