Vad vi gör: coaching, ledarutveckling, säljträning, kommunikationsträning, presentationsteknik, personlig utveckling, ledarskapsutveckling, executive träning för ledningsgrupperSÄLJTRÄNING

BAKGRUND
Vilken grupp ska man satsa på för att öka försäljningsresultaten mest? Det finns tre naturliga grupperingar såsom; Toppsäljarna som är erfarna och duktiga och som vill vidare / De oerfarna eller mediokra säljarna och säljledarna som både säljer själva och som leder personal. Oavsett vilket så kan man lätt mäta investeringen i säljträning genom förbättrade säljaktiviteter och säljresultat.

VAD BLIR RESULTATET?
Våra deltagare kan konkret visa på en höjd aktivitetsnivå, fler avslutade affärer över planerade säljmål samt flera nya kunder med större generade affärer än planerat.


SYFTE

Toppsäljarna behöver stimulans för att bibehålla sin motivation och höja nivån på sin försäljning. De oerfarna och mediokra säljarna behöver träning och kan öka sin egen aktivitetsgrad och försäljning. Med rätt stimulans har de möjlighet att påverka många i säljande situationer och därigenom har de störst påverkan på resultatet i sitt företag.

Målsättningen är att utveckla säljarnas förmåga att skapa goda och långvariga relationer med sina kunder och därigenom öka sin försäljning. Alla aktiviteter och resultat i och som en effekt av utbildning mäts.

OMFÅNG, GRUPPSTORLEK OCH DELTAGARPROFIL

Max antal deltagare i varje grupp är tolv personer. Grupp sätts samman utifrån Helena Ståhls och HR-avdelningens rekommendationer och vad de potentiella deltagarnas chefer rekommenderar. Innan träningen startar görs individuella behovsanalyser med alla deltagare. Syftet är att kunna se om den tilltänkte deltagaren kvalificerar sig till programmet, har en tillräckligt hög motivationsnivå och kan identifiera adekvata målområden att arbeta med i processen.

TRÄNINGSSÄTT OCH INNEHÅLL

Programmet är utsträckt över sex månader för att kunna säkra en utveckling av nya vanor och tillämpning av ny kunskap. Innan träningen startar sätter deltagarna mätbara mål både för sig själva och för vilken effekt deras deltagande ska ha på säljresultaten. Vi vet genom erfarenhet att kvaliteten på resultaten i en sådan här träningsprocess i hög grad påverkas av nivån av aktivt stöd man får av sin närmaste chef.

Träningen är praktiskt inriktad och i varje avsnitt lär sig säljarna säljverktyg som de tränar på. De tillämpar mellan gångerna vad de lärt sig och rapporterar tillbaka om genomförda säljaktiviteter och uppnådda resultat. Allt mäts och utvärderas.


TRÄNARE

I ledarskapsutbildningarna arbetar vi i ett team med 5-7 partners.

Helena StåhlHelena Ståhl har själv arbetat som säljare i över 25 år och har vid ett flertal tillfällen belönats som bästa säljare. Dessutom har hon varit nominerad till årets affärskvinna två gånger under de senaste fyra åren.VAD SÄGER VÅRA KUNDER

Försäljningen har ökat dramatiskt under de sista månaderna och slagit alla försäljningsrekord och alla säljcoacher har utvecklats enormt.

Med stor professionalism genomfördes en mycket bra träning. Helena Ståhl är unik med sin energi, entusiasm och med sin förmåga att sätta tydliga mätbara mål och följa upp. Hon har en förmåga att skapa förtroende med alla.

Det som gör träningen så bra är att deltagarna får verktyg med sig som de direkt kan ta med sig till sin vardag och tillämpa. Helenas partner Fredrik Dolk var ett mycket uppskattat inslag i träningen där deltagarna utsätts för träning av besvärliga situationer.

S+P har startat enorma utvecklingsprocesser och fått mig som VD att lättare kunna rekrytera en efterträdare som ny försäljningschef och chef för coacherna.

Utbildningen har givit mig en mycket bra insikt i var och ens utvecklingskurva och en mycket bra grund att stå på för den nye försäljningschefen.

Investeringen har varit mycket lyckosam och vi har valt att fortsätta att samarbeta med S+P på en högre chefsnivå."

MARIE NYGREN, f.d. VD på Adara, nuvarande Vice VD på SystembolagetMARIE NYGREN, f.d. VD på Adara, nuvarande Vice VD på Systembolaget


Fredrik Dolk
Fredrik Dolk har 25 års erfarenhet som skådespelare och har arbetat med Ståhl+Partners i över sju år. Fredrik simulerar olika säljsituationer med deltagarna under utbildningens gång. De får båda över 97 % på engagemang och kompetens av alla våra deltagare.

MULTI HEALTH SYSTEMS INC. undersökte
1 000 av sina säljare i 4 länder runt om i världen för att ta reda på vilka framgångsfaktorerna var hos de säljare som konsekvent lyckades bäst. Av 15 möjliga faktorer som skulle kunna ge utslag var det 5 egenskaper som gav utslag. När undersökningen redovisades dödades många "sanningar" om vad en säljare behöver/måste ha för att lyckas.

Det geografiska området säljaren ansvarade för spelade ingen roll, kön eller ålder spelade ingen roll. Utbildning eller bakgrund spelade ingen roll och antalet timmar man arbetade spelade inte heller någon roll. Sannolikheten för framgång var 2,7 gånger högre hos de säljarna som hade höga utslag på de fem ovanstående egenskaperna. Det var til och med så att av de 262 säljarna som hade högsta utfall på de fem ovanstående egenskaperna så nådde 95 % av dem sina säljmål eller överträffade dem. De fem faktorerna var alla kopplade till hög emotionell intelligens och förmågan att utveckla goda relationer.

Källa: Kandidata