PROCESSEN

Vi har utvecklat en process som säkerställer utlovade resultat för våra kunderVi har utvecklat en process som säkerställer utlovade resultat för våra kunder. Nedan kan du se vilka steg vi går igenom med varje nytt uppdrag för att kunna leverera de resultat vi utlovar.

S+P har också påverkat hur vi mäter effekten av
andra interna utvecklingsinsatser och vi har numera
en strukturerad utvecklingsprocess som har säkrat att
vi har nått de mål som vi har satt upp." 

ANNA SAND, f.d. Learning &
Development Manager, Mölnycke Healthcare

Processflödet – Här kan du se vilka steg vi går igenom med varje nytt uppdrag för att kunna leverera de resultat vi utlovar


Jag motiveras otroligt mycket utav att se hur människor genom våra program vågar testa hela sin potential och nå ett mycket mer lönsamt och framgångsrikt ledarskap som bidrar till ett mer hälsosamt och balanserat liv. Det allra bästa med S+P är de långvariga relationerna vi har med våra kunder och hur oerhört mycket vi får lära oss om nya marknader och nya företag vilket hela tiden utvecklar mig och min kompetens."
HELENA PALM, coach för Ståhl+Partners