Vad vi gör: coaching, ledarutveckling, säljträning, kommunikationsträning, presentationsteknik, personlig utveckling, ledarskapsutveckling, executive träning för ledningsgrupperPRESENTATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTRÄNING

BAKGRUND
Den egenskap som är mest efterfrågad idag är enligt många undersökningar en god kommunikationsförmåga. Det finns tusentals kurser att gå och vårt koncept är helt unikt.
Det är utvecklat av Helena Ståhl för 17 år sedan och genomförs i hela världen.


VAD BLIR RESULTATET?
Utvärderingar har visat att deltagare upplever en 100 % ökad effekt av sina presentationer före och efter utbildningen. Efter att deltagaren har genomgått utbildningen kommer personen att kunna hantera flera presentationssammanhang med bättre resultat. Presentationerna blir kortare, kärnfullare, har bättre genomslagskraft och får större inflytande över beslut.


SYFTE

Syftet med utbildningen är att du som deltar ska kunna behärska de mest återkommande vardagliga presentationssammahangen genom att förbereda dig effektivare, presentera med garanterat framgångsrika strukturer och kunna utvärdera effekten av presentationen efteråt. Tre delar som de flesta är i behov av och inte har några metoder för.

OMFÅNG, GRUPPSTORLEK OCH DELTAGARPROFIL

Två sammanhängande dagar med 8-12 deltagare i varje grupp. Man kan ha mycket eller lite erfarenhet av att presentera men bästa effekt får man om man är någorlunda homogen som grupp.

TRÄNINGSSÄTT OCH INNEHÅLL

Vi är alltid två utbildade tränare som tränar simultant så varje deltagare kommer att förbereda, träna och genomföra åtta olika presentationer under videofilmning. De får INDIVIDUELL feedback med en av tränarna efter varje presentation. Deltagaren kommer att få tillgång till åtta olika presentationsstrukturer för att bland annat informera, motivera, sälja in förändring och sälja koncept eller idéer.

Jag vill göra SKILLNAD!! Det skall märkas konkret att deltagarna varit på en resa med oss på flera plan. När de är tillbaka i sin verklighet har de med sig nya verktyg som direkt kan appliceras i de utmaningar som ligger framför dem. Jag har för min personliga del blivit mer reflekterande och lyhörd under de år jag har arbetat för S+P och fått mycket kunskap om villkor och förutsättningar inom andra yrken och branscher. Detta i sin tur har jag kunnat tagit med mig in i mitt skådespeleri både på scen och film."
FREDRIK DOLK


TRÄNARE

Helena StåhlHelena Ståhl har coachat över en kvarts miljon presentationer i hela världen och utvecklat 16 olika strukturer för olika presentationssammanhang som fungerar var som helst.


VAD SÄGER VÅRA KUNDER

Vi är marknadsledande i nästan alla världens länder, har fantastiska produkter och ett oerhört välkänt "brandname". Vi vet hur viktig vår personal är för oss. De kan var och en "sälja" Nokia lika bra som en reklamkampanj om de har gott självförtroende. En sak de själva upplevde att de ville utveckla var sin egen förmåga att sälja sig själva och Nokias produkter – oavsett funktion i företaget. Därför bestämde vi att alla i företaget samt våra distriktsansvariga skulle erbjudas möjligheten att få delta i ett träningsprogram som skulle utveckla deras förmåga att presentera framför grupp och stärka sitt självförtroende.

Fram tills nu har 100 medarbetare deltagit vilket är nästan alla hos oss och vi har fått ett fantastiskt gehör och bara positiv feedback från våra medarbetare för det här initiativet. Vi har flera exempel på hur medarbetare tar för sig mer på ett positivt sätt och även hur de nu kan hantera fler utmanande situationer på ett föredömligt sätt när deras självförtroende har stärkts. "

KENNETH JÖNSSOf.d. General Manager för Nokia i SkandinavienKENNETH JÖNSSON f.d. General Manager för Nokia i Skandinavien


Fredrik Dolk
Fredrik Dolk har 25 års erfarenhet som skådespelare och har arbetat med Ståhl+Partners i över sju år. De får båda över 97 % på engagemang och kompetens av alla våra deltagare.

EGENSKAPER SOM VÄRDESÄTTS MEST VID EN REKRYTERING

När arbetsgivare rekryterar studenter idag med utlandserfarenhet så är det inte utlandserfarenheten som är det mest attraktiva utan av alla kunskaper som utvecklas, så är den allra mest attraktiva kommunikationsförmågan med hela 57 % och den förutspås vara den allra mest viktiga förmågan vid rekrytering om 10-15 år.

På andra plats kom interkulturell förmåga (kallas för CQ – kulturell intelligens).

Källa: SvD 2011, undersökning gjord av IPK och svenskt näringsliv