PERSONLIG UTVECKLING

Coachning – Personlig utveckling – Säljträning – Presentationer – Kommunikationsträning – Ledarutveckling

BAKGRUND
Aktuell forskning visar att engagerade medarbetare påverkar i allra högsta grad lönsamheten i ett företag. När man utvecklas som individ i en grupp som man arbetar tillsammans med ger det en oslagbar positiv effekt för både individen, gruppen och företaget.

VAD BLIR RESULTATET?
I snitt så ökar deltagarna sin självkänsla med 25 % och sin självinsikt med 30 % och
över 60 % upplever att de arbetare smartare.

SYFTE

Syftet med programmet är att kombinera personlig utveckling med att utveckla relationerna mellan medarbetarna. Målsättningen är att få varje medarbetare att växa utifrån sina egna möjligheter, skapa resultat som blir långvariga och synliga för att nå ett långsiktigt mål; att ha personal och en organisation i världsklass samt att vara en attraktiv och uppskattad arbetsplats.

OMFÅNG, GRUPPSTORLEK OCH DELTAGARPROFIL

Bästa gruppstorleken är mellan 16-20 deltagare. Vi arbetar bara med företag som vill visa sina medarbetare att man gör en seriös satsning för "personal i världsklass" och att träningen ska skapa en synlig skillnad för varje deltagare. Utbildningen passar medarbetare som själva är motiverade att utvecklas som individer och som vill gå vidare i sin egen utveckling.

TRÄNINGSSÄTT OCH INNEHÅLL

Utbildningen är en gång i veckan á 3,5 timme per gång under nio veckor. Det allra bästa är träning under förmiddagar men om det inte fungerar så kan man träna eftermiddagar eller en kombination av eftermiddag/kväll. Utbildningen är utvecklad utifrån att fokusera på alla medarbetares potentiella kapacitet för att utveckla engagerade medarbetare. Alla deltagare sätter individuella mål som mäts, sammanställs och presenteras.

Våra effektiva verktyg ger resultat

TRÄNARE

Helena StåhlFredrik Dolk


Helena Ståhl
har varit chef i över 20 år och utvecklat medarbetare runt om i hela världen. Fredrik Dolk har en 25-årig skådelspelarkarriär och arbetar i rollspel tillsammans med deltagarna. 

Johan Blad / Helena Palm har arbetat som licensierad coach i över 15 år och arbetar med fokus på att utveckla individen.

Johan Blad och Helena Palm

VAD SÄGER VÅRA KUNDER

Vi insåg att en lågkonjuktur var på väg och eftersom vi klarat oss framgångsrikt genom de tidigare lågkonjunkturerna så var vi förberedda. Jag ville dock säkra mitt team och mina kollegor genom att ge dem möjligheten att tillsammans med en extern konsult utveckla vår laganda och stärka de enskilda individerna än mera. Vår framgång ligger i att vi har lojala kunder, vi ville under lågkonjunkturen dessutom få in nya kunder.

Vi samarbetade med Ståhl+Partners under cirka ett år och stärkte vår team-känsla. Jag fick verktyg som stöder mig i att fortsatt leda mitt företag effektivt samt att utveckla och förbättra detaljerna.

I en bransch som annars är oerhört konjunkturkänslig, har vi ökat vår omsättning och LEIJA GRAF, VD Select Travelresultat genom en kombination av företags- och personalutveckling samt Selects unika utbud och service. Tack vare Ståhl+Partners som har finslipat vårt team och tagit fram fler fantastiska kvaliteter hos vår personal."


LEIJA GRAF, VD Select Travel


Jag vill göra SKILLNAD!! Det skall märkas konkret att deltagarna varit på en resa med oss på flera plan. När de är tillbaka i sin verklighet har de med sig nya verktyg som direkt kan appliceras i de utmaningar som ligger framför dem. Jag har för min personliga del blivit mer reflekterande och lyhörd under de år jag har arbetat för s+p och fått mycket kunskap om villkor och förutsättningar inom andra yrken och branscher. Detta i sin tur har jag kunnat tagit med mig in i mitt skådespeleri både på scen och film."
FREDRIK DOLK

CHEFENS ÖNSKEMÅL OM ANSTÄLLDA

Om du inom kort skulle anställa en nyckelperson som din närmaste underställd, vilka egenskaper skulle du leta efter hos den personen? Frågan ställdes till drygt 1 000 chefer.

Detta vill cheferna att du ska vara:

1. Engagerad (80 %)

2. En lagspelare (74 %)

3. Kreativ (67 %)

4. Drivande (64 5)

5. Mål- och resultatfokuserad (61 %)

Källa: Tidningen Chef 2011