LEDARSKAPSUTBILDNING

Vad vi gör: coaching, ledarutveckling, säljträning, kommunikationsträning, presentationsteknik, personlig utveckling, ledarskapsutveckling, executive träning för ledningsgrupper

BAKGRUND
Det finns nyckelpersoner i alla företag som är någon typ av ledare. De är betydelsefulla, duktiga och ambitiösa men får inte alltid den stimulans de behöver för att utvecklas. Personerna är viktiga för företaget och kan ha stor positiv påverkan på resultat och omgivning. Dessa nyckelpersoner är dagens och framtidens ledare som behöver stimulans och utvecklas.

På uppdrag av en av våra kunder utvecklade vi för sju år sedan ett ledarskapsprogram för att kunna identifiera och utveckla framtida ledare, använda befintliga ledarresurser och skapa nätverk inom och utanför företaget. Sedan dess har vi på Ståhl+Partners AB utvecklat programmet, innehållet och tränarna och idag finns en framgångsrik process som fungerar och garanterat ger resultat och som genomförts för fler än 300 chefer.

VAD BLIR RESULTATET?
80 % av våra deltagare uppnår sina mål vad gäller utveckling av medarbetare, de utvecklar sin förmåga att planera och leda strategiskt med 40 %, de hanterar sin tid dubbelt så bra som innan utbildningen och de upplever att Ståhl+Partners verktyg har en "stor" eller "väldigt stor" inverkan på deras positiva resultat.


SYFTE

Syftet är att man som företag ska satsa på att utveckla framtidens ledare genom att identifiera nyckelpersoner och stödja utvecklingen av deras ledarskap.

Träningen genomförs företagsinternt. Målsättningen är att uppnå en simultanteffekt genom att vägleda och utveckla nya ledare, säkra att de tillämpar sina kunskaper på sina respektive medarbetare, kolleger och kunder och även lär ut vad de lär sig. På så sätt utvecklar man nyckelpersoners ledarskap som i sin tur utvecklar medarbetare, kolleger och kunder. Det blir helt enkelt en positiv synergieffekt i varje chefs avdelning, team eller grupp.

OMFÅNG, GRUPPSTORLEK OCH DELTAGARPROFIL

Träningen löper under sex till tolv månader. Deltagare behöver ha ett formellt ledaransvar, antingen som chef eller som exempelvis gruppledare/ teamledare. Ståhl+Partners AB genomför alltid individuella behovsanalyser innan anmälan för att identifiera behov, mål och måttstockar för att kunna mäta utfallet i konkreta resultat.

TRÄNINGSSÄTT OCH INNEHÅLL

Utbildningen är utvecklat utifrån de behov som våra kunder identifierat för att en nyckelperson ska kunna leda framgångsrikt och fungera och ledstjärna i företaget. När en person kan anpassa sitt sätt att leda på utifrån behov, situation och person påverkas resultaten positivt. Till sin hjälp får personen effektiva och handgripliga verktyg som i sin tur kan förmedlas till medarbetarna kring personen ifråga. Det blir helt enkelt en positiv synergieffekt i varje chefs avdelning, team eller grupp.

Målsättningen är att uppnå en simultanteffekt genom att vägleda och utveckla nya ledare, låta dem tillämpa sitt ledarskap på sina respektive medarbetare, kolleger och kunder. På så sätt utvecklar man nyckelpersoners ledarskap som i sin tur utvecklar medarbetare, kolleger och kunder runt omkring sig.

Varje deltagare träffar vår personliga coach individuellt för en nulägesanalys. Programmet sträcker sig över sex till tolv månader, vilket säkerställer en utveckling av nya vanor och tillämpning av ny kunskap. Före, mellan och efter de olika träningstillfällena får deltagaren tillgång till en professionell coach som arbetar individuellt med personen och dennes behov och målsättningar mellan alla avsnitt. På så sätt blir träningen hela tiden skräddarsydd efter deltagarens specifika behov.


TRÄNARE

I ledarskapsutbildningarna arbetar vi i ett team med 5-7 partners.

Helena StåhlHelena Ståhl har drivit och utvecklat Ståhl+Partners sedan år 2000. Företaget har en stadig omsättningsökning på 30 % och arbetar globalt med kunder i över 20 länder. Helena har varit nominerad till årets affärskvinna två gånger på fyra år och är både en attraktiv arbetsgivare och utbildare.

Johan BladJohan Blad och Helena Palm är båda två utbildade och licensierade coacher som arbetar över hela världen med att coacha individer och grupper framåt.

Helena PalmVAD SÄGER VÅRA KUNDER

Vi har rekommenderat Ståhl+Partners inom SAS internationellt på grund av S+P´s exceptionella förmåga att utveckla våra chefer till att nå uppsatta mål.

Mitt mål var träna alla våra ledare i företaget för att få en samsyn på ledarskap, en ännu bättre samverkan mellan de olika avdelningarna, erbjuda attraktiva karriärvägar internt på en marknad som är överhettad och att i framtiden kunna släppa ansvaret till kommande framtida ledare och att det i sin tur leder till ännu högre intäkter. Alla uppsatta mål är uppnådda."

Liselotte Jansson, f.d. VD SAS InstituteLISELOTTE JANSSON, f.d. VD SAS Institute. Vald till Sveriges bästa arbetsplats 2007 (under tiden samarbetet med Ståhl+Partners startade), 2008, 2009 och 2011


Malin Gutestam
Malin Gutestam
är utbildad pedagog och lärare samt specialiserar sig inom hjärnan och ledarskap.

 Fredrik Dolk
Fredrik Dolk
är skådespelare sedan 25 år tillbaka och arbetar med presentationsteknik.

Patrik Baldermark och Henrik Lundgren har utvecklat en affärssimluering som utvecklar deltagarnas kompetens i affärsmässighet och förståelse för affärsmässiga strategier och beslut.

Patrik BaldermarkHenrik Lindgren

AKTIEVÄRDET OCH LEDARSKAP
Aktivevärdet på företag som representerade gott ledarskap växte med över 900 % över en tioårsperiod samtidigt som företag som hade en avsaknad av gott ledarskap endast växte med 74 % under samma tidsperiod.

Källa: Andersen Consulting's Institute for Strategic Change, 2010