VÅRA KUNDER

När en kund står i begrepp att ingå partnerskap med Ståhl+Partners är det viktigt att förstå vad vi gör och vad som särpräglar oss. Om ett företag vill "skicka" någon på kurs så är inte vi den bästa partnern. Men om en kund vill utveckla sina anställda till hängivna medarbetare och effektiva chefer med ett mätbart och långvarigt resultat är vi rätt partner.

Om en kund vill utveckla sina anställda till hängivna medarbetare och effektiva chefer med ett mätbart och långvarigt resultat är vi rätt partner.

 

VÅRA KUNDER MINSKAR personalomsättningen, ökar medarbetarnöjdheten, får ökat förtroende för sin ledning, sparar på kostnader, drar ned OH-kostnader, ökar sitt nykundsbestånd, jobbar färre timmar och får ökad lönsamhet

(vi redovisar gärna konkreta resultat vid förfrågan)


 

VAD VÅRA KUNDER SÄGER


KENNETH JÖNSSON – f.d. General Manager Nokia


PAUL BROWN – f.d. General Manager Roche


MARIE NYGREN – Vice VD Systembolaget


Jane Eriksson, Sales & Marketing Manager, Sandvik

For us at Sandvik Tube in Europe and the Middle East this investment in our sales team has been a real success! S+P showed out the be the perfect fit for us. I had high expectations starting up the program and so had all our participants. Still I could never imagine the development we had for our team during these 7 months. S+P showed us the way how a supplier adjusts and adapt to the needs from the client and at the same time develop their own assertiveness with all the knowledge and skills they already have.  Stahl + Partners have really added value to our people and to our business.

What impress me most is that S+P never gives up. They are as committed to our success as we ourselves are and learned our business impressively fast. The goal was a positive ROI and the energy and enthusiasm this vendor has given to the program is something beyond expectations from a supplier!”JANE ERIKSSON, Sales & Marketing Manager, Sandvik

Sandvik Materials Technology is a business area within the Sandvik Group and a world-leading manufacturer of high value-added products in advanced stainless steels and special alloys as well as products for industrial heating. The cutting-edge expertise is based on an integrated production platform and industry-leading metallurgy and R&D​​. In 2018, sales were approximately 15 billion SEK with about 6,000 employees

 

 

Quality Hotel™ är en av Nordens största hotellkedjor, med över 60 konferens- och familjehotell spridda över Norge, Sverige och Danmark.
Alla hotell är certifierade enligt internationell miljöstandard ISO 14001. Quality Hotel är en del av Nordic Choice Hotels och marknadsför restaurangerna Brasserie X.

"Ett av våra mål är att bli Nordens bästa arbetsplats.Ståhl + Partners introducerade nya arbetssätt & angreppsätt och föreslog att vi skulle arbeta med ”framtidsgrupper”, dvs anställda på våra hotell som med S+P fick utveckla verktyg och processer som ännu inte finns och som skulle göra oss ännu mer attraktiva som arbetsgivare.Resultatet har blivit en helt ny fullt fungerande mobil app för internt information som de anställda har utvecklat själva. Ett annat resultat blev en projektplan för hur vi ska introducera nyanställda på våra hotell genom ett digitalt informativt och underhållande spel.

S+P visar ett oerhört engagemang för att vi ska lyckas. De sätter sig snabbt in i vår organisation, lyckas med det som ännu inte ”finns” och får förtroende på alla nivåer! De är prestigelösa, otroligt kompetenta och transparenta med sin kompetens. En modern samarbetspartner som vi valt att gå vidare med för att nu utveckla en ”train the trainer” process så vi kan göra detta på alla våra hotell.”

SUSANNA STÅHL, Driftsdirektör Nordic Choice Hotels - Quality

 

 

 

Michelle Carinci  CEO Lottotech, Mauritius

Stahl + Partners och Helena Stahl kom in i allas våra liv på Lottotech på Mauritius när vi behövde stanna upp och reflektera över vårt uppdrag och vilka vi är som individer och som team. Det första vi gjorde var en dag för alla på företaget med titeln: ”Våga vara den bästa du!” som var extremt väl mottagen av alla, så mycket att vi ville ha tillbaka Helena Ståhl. Efter det första uppdraget har hon arbetat med alla teamledaren och även med hela ledningsgruppen Jag är helt klar över att hennes äkthet, värderingar, medkänsla och utmärkta kommunikationsförmåga är de viktigaste orsakerna till att alla på Lottotech responderade så positivt.

Helena utvecklar förtroende som ligger till grund för varje meningsfullt relation. Som ett resultat känner vi på Lottotech varandra bättre nu och har lärt oss att uppskatta och respektera våra likheter och skillnader. Stahl + Partners är globala och kan uppenbarligen anpassa sig till alla olika slags kulturer runt om i världen. Det är en bland många andra färdigheter som gör dem och Helena så framgångsrika.”MICHELLE CARINCI, VD Lottotech Ltd

Lottotech fick spel licens av regeringen i Mauritius 2009. De är medlem av ”World Lottery Association (WLA) som kontrollerar affärsetik och gott genomförande. WLA representerar 140 olika spelbolag i 80 länder i världen.

 

 

Vi är kända för vår yrkeskompetens och vet hur viktigt det är att kunna kommunicera vår kompetens effektivt för att både våra kunder och anställda ska vara mer än nöjda.

Därför valde vi att arbeta med Ståhl + Partners för att coacha en av våra chefer under 8 månader till ännu bättre effekt av sin kommunikation. Resultatet blev så bra att vi har valt att fortsätta vårt samarbete och träna andra chefer i effektiv presentationsteknik. Vi har fått precis det vi sökte, träning som ger konkreta resultat och vi har fortsatt vårt samarbete med Ståhl + Partners AB.
SUSANNE BRAGÈE, ViD. Global Head of HR Business Partners Nasdaq

 

 

Ett stort och viktigt arbete har under 2014 varit att införa gemensamma värderingar för hela ICA Gruppen. Det krävdes en större insats för att kunna genomföra detta på ett effektivt sätt till samtliga chefer och medarbetare i alla bolag inom hela koncernen. Vi sökte en professionell talarcoach med stor professionalism som med lätthet kunde gå in och coacha många olika typer av ledningspersoner i våra olika verksamheter och kunde göra det med långsiktigt fokus.

Utvärderingarna visar att vi har lyckats mer än väl i genomförandet projektet fortsätter under 2015. Helena Ståhl. VD på Ståhl + Partners har varit en nyckelperson i vår framgång. Helena har en mycket god förmåga att anpassa sig till vår verksamhet och samtidigt stretcha, driva och utmana oss till att göra ännu bättre ifrån oss än vi trodde var möjligt. Vi är mycket nöjda med hennes och Ståhl + Partners insatser och har förnyat kontraktet. LINDA ÖBERG, SR Mngr International Communications ICA Gruppen

ICA Gruppen AB är en av nordens största aktörer inom dagligvaruhandel. Företaget fokuserar på mat och hälsa och omsatte 2014 cirka 87 miljarder kronor. Samma år hade ICA Gruppen över 19 000 anställda och ca 50 000 personer arbetar inom ICA.
 

 

Den svenska försvarsmakten blir tilldelade sina uppgifter från riksdag och regering. Dess uppdrag omfattar allt från insatser i krigssituationer, att vakta de kungliga slotten till sommaraktiviteter för ungdomar. Den f.d. generaldirektören genomgick ett samarbete med Ståhl+Partners.

Om man vill ge sig av på en resa mot att bli en bättre presentatör och föredragshållare då är Ståhl + Partners en mycket bra resekamrat.

I mitt arbete som Generaldirektör i Försvarsmakten behövde jag kunna kommunicera förändringen av försvaret på alla nivåer för alla typer av målgrupper på olika språk. Trots tidigare erfarenhet av att hålla presentationer ville jag utveckla mitt sätt att planera för och få mycket bättre genomslag för mitt budskap, Därför sökte jag någon som hade praktisk och dokumenterad erfarenhet att ge en organisations ledning stöd i dessa frågor.

Helena Ståhl och Ståhl + Partners ger professionellt stöd utifrån sina egna erfarenheter. De gör det med hög ambition, tydliga krav, med allvar men med glimten i ögat. I dag är jag bättre förberedd. Jag ser till att budskapen är tydliga och lätta att förstå. Jag är mer engagerad och personlig. Jag har helt enkelt blivit en mer effektiv kommunikatör med hjälp av konkreta, effektiva verktyg och jag har insett att man kan ha väldigt roligt på resan dit.
ULF BENGTSSON, f.d. generaldirektör för Försvarsmakten
 

 

 

Tack vare vårt arbete med S+P fick hela ToFindOut´s affärsprocess en rejäl boost. Jag insåg under processen, hur klyschigt det än låter, att man aldrig kan vara helt fullärd. Förnyelse är viktigt.
Mitt mål var bland annat att göra mig mer förstådd när jag talade under presentationer och att på ett bättre sätt få fram mitt budskap och på så sätt både påverka vår aktivitets- och intäktsnivå. Med hjälp av S+P´s personliga och intelligenta coachning är jag på god väg att nå mitt mål. Resultatet efter coachningen blev att jag utvecklade ett helt nytt tankesätt inför varje ny presentation och möte och resultaten började infinna sig på en gång.

Jag har fått en bättre självuppfattning och en bra grund att stå på inför nya kundmöten och presentationer. Jag och även hela mitt företag har kommit en god bit på vägen att nå våra mål och därför rekommenderar jag Ståhl + Partners med varm hand.
BIRGITTA EDLUND, vd ToFindOut

ToFindOut är grundat, drivs och ägs av personer från HR- och rekryteringsbranschen. Deras motto är ”It´s better to know” och arbetar med att kvalitetssäkra rekryteringsprocesser. Genom att ge uppdragsgivare tillgång till relevant information och fakta kan de lättare fatta beslut och göra medvetna val.

 

 

Proffice Proffice är ett av Nordens största specialistföretag inom bemanning med över 10 000 anställda. De har ingått ett samarbete med S+P under tre år för att träna samtliga sina chefer för att nå uppsatta mål samt utveckla en ledarskapskultur som attraherar de bästa medarbetarna på marknaden.

  Lars Kry, koncernchef Proffice För att få de bästa medarbetarna krävs de bästa ledarna. Vi har valt att satsa på att utveckla våra ledare och valde Ståhl+Partners som samarbetspartners därför att de har verktygen, kan skapa en beteendeförändring och mäta konkreta resultat.

Vi är mitt inne i processen men vi har redan fått ett mycket positivt utfall i vår senaste medarbetarundersökning på vårt ledarindex. S+P har överträffat våra förväntningar och vi ser även en synergieffekt genom att de lär våra chefer att lära ut till andra. Vårt mål med vår investering är att få de bästa ledarna i branschen. Vi ska höja vårt ledarindex, antal kundbesök, antal utbokade konsulter och samtidigt minska vår personalomsättning."
LARS KRY, koncernchef Proffice

 

 

  Anna Sand, f.d. Learning & Development Manager, Mölnycke Healthcare När vi initierade GLDP (Global Leadership Developmental Programme) ville vi utveckla ledarskapet generellt i företaget runt om i hela världen och säkra att vi utvecklar och behåller våra nyckelpersoner för framtiden. Programmet utvecklades utifrån ett antal intervjuer med högsta ledningen.

Ståhl+Partners stöttar vår interna utvecklingsprocess både genom att strukturera upp den och genomföra träning för våra chefer från hela världen. Eftersom S+P levererar vad de lovar, visar ett stort personligt engagemang i de uppdrag de tar, har bra förståelse för organisationen de arbetar med, är flexibla och lyhörda och snabba i sitt agerande så är vi fantastiskt nöjda med samarbetet.

S+P har också påverkat hur vi mäter effekten av andra interna utvecklingsinsatser och vi har numera en strukturerad utvecklingsprocess som har säkrat att vi har nått de mål som vi har satt upp. Vi har redan startat det tredje globala programmet och talar redan om att fortsätta med ett fjärde."
ANNA SAND, f.d. Learning & Development Manager, Mölnycke Healthcare

Mölnlycke Mölnlycke Health Care är en världsledande tillverkare av engångsprodukter och servicelösningar för operation och sårbehandling för den professionella hälsosektorn. Sedan flera år tillbaka genomför de en skräddarsydd ledarutbildning för chefer i hela världen som genomförs av Ståhl+Partners.

 

 

Systembolaget Systembolaget är ett detaljhandelsföretag som säljer alkoholhaltiga drycker men har samhällsansvar som en tydlig drivkraft. Genom att Systembolaget har ensamrätt på försäljning av starksprit, vin och sprit säkerställs att försäljningen av alkohol sker utan att vinstmaximera eller driva merförsäljning. Systembolaget har valt att identifiera nyckelpersoner inom sitt företag och förbereda dem genom utbildning med Ståhl+Partners för att bättre kunna vara dagens och framtidens ledare och medarbetare.

  MIKAEL WALLTEG, Vice VD Systembolaget Vi ville ta ett större ansvar i att utveckla de redan etablerade cheferna till att bli ännu bättre, starkare, energigivande och trygga med bättre balans mellan arbete och fritid.

Jag har köpt mycket utbildning under mina år som ledare och den stora skillnaden mellan Ståhl+Partners och andra leverantörer är att allt de lär ut går att direkt omsätta i vardagen. Det är praktiskt, konkret och jordnära och är allt annat än "flummigt"! De engagerar och utmanar deltagarna, de involverar oss högre chefer och ger oss möjlighet att ta över stafettpinnen när deras träningsprocess är avslutad. Deras process ger konkreta, mätbara resultat för alla som deltar och resultaten är påtagliga både i beteende och arbete.

Vi ser numera mer harmoniska ledare och människor som skapar positiva förändringar i arbetet. Vi har mer motiverade medarbetare som arbetar smartare och därför också har mer tid till privatlivet. Dessutom har "nöjd medarbetarindex" ökat med 17 % för dem som har deltagit så här långt i träningsprocessen Framtidens Ledare".
MIKAEL WALLTEG, Vice VD Systembolaget

 

 

  Rolf Hilleberg, f.d. VD Hilleberg The Tentmaker När jag tog över VD-rollen var mitt mål att bibehålla den höga kvalitet vi har på våra tält och samtidigt accelerera vår utveckling och expansion. Ett sätt att göra det på var att arbeta mer tillsammans och över våra avdelningsgränser för att optimera den oerhörda talang som våra medarbetare besittter.

Ståhl+Partners AB hjälpte oss att förstå våra olikheter och hur vi kan använda dem på bästa möjliga sätt för att skapa ännu bättre resultat. Samtidigt har jag använt Helena Ståhl som affärscoach och även utvecklat min egen förmåga att kommunicera vilka mål och visioner jag har för företaget.

Helena säger inte det som alltid är bekvämt utan hon säger det som kan föra saker och ting framåt, det jag som VD behöver höra. Hon har en oändlig energi och ett engagemang som överstiger allt jag hittills har upplevt och hennes sätt att föra fram sina tränare i rätt sammanhang för rätt behov visar på ett väldigt gott ledarskap.

Ståhl+Partners och Hilleberg har en hel del likheter. Vi är båda förhållandevis små när det gäller antalet anställda men har båda högkvalitativa produkter och tjänster, ett väldigt gott rykte och renommé och levererar alltid med högsta möjliga kvalitet. Vi har arbetat tillsammans i över 2 år nu och jag hoppas verkligen att vårt samarbete kommer att fortsätta."
 ROLF HILLEBERG, f.d. VD Hilleberg The Tentmaker

Hilleberg the tentmaker 1971 grundade Bo Hilleberg, Hilleberg AB och idag är företaget en av världens mest kända och välrenommerade tältmakare med kunder över hela världen.

 

 

AnticimexAnticimex är ett internationellt serviceföretag som grundades i Sverige 1934. De skapar trygga och hälsosamma inomhusmiljöer och arbetar inom områdena skadedjur, arbetsmiljö med flera. De har mer än 3 000 anställda och 2,2 miljoner kunder. Anticimex har sedan 2010 valt att samarbeta med S+P för att utbilda alla chefer och påbörjar till hösten 2013 program nummer sju. 

  Anna Svanfeldt, Personaldirektör Anticimex AB Vi på Anticimex har flera syften med vår ledarskapssatsning; Att åstadkomma kulturförändring, säkra tillväxten på ledarsidan och ge ledarna en gedigen grund att stå på. Ett starkt ledarskap ger nöjda medarbetare och nöjda medarbetare ger nöjda kunder. Det starka ledarskapet är en avgörande faktor för att vi ska fortsätta utvecklas och nå våra mål. Ståhl+Partners kunde matcha alla våra kriterier och hittills har Ståhl+Partners levererat över våra förväntningar.

Kriterierna var att leverantören skulle ha en blandning mellan teori och praktiska övningar, ge handfasta verktyg och kunna leverera programmet på engelska. Vidare var det viktigt att vår partner verkligen förstod vårt behov och kunde prata på vår nivå. Vi ville ha en långsiktig partner som var med och byggde ett program utifrån våra värderingar. Framförallt ville vi ha en leverantör som kunde påvisa resultat och att vi som köpare kunde se en bestående förändring hos våra ledare.

Helena Ståhl och hennes tränare är högt värderade och uppskattade bland våra ledare och hittills har 65 ledare genomgått programmet och målet är att 120 ledare från Sverige och Skandinavien ska ha utbildats innan 2014 års slut. Som steg två är tanken att införa ett engelskt program för våra engelskspråkiga ledare. Det är ingen tvekan om att samarbetet med S+P utvecklar vår verksamhet. Därför valde vi Ståhl+Partners."
 ANNA SVANFELDT, Personaldirektör Anticimex AB

 

 

  Roland Djärv, Säljchef Svenska Spel Vi genomförde utbildningen i presentationsteknik för Ståhl+Partners för över ett år sedan och fortfarande säger alla 21 distriktsansvariga att det var det bästa de har fått göra på flera år! När 21 personer ökar sin professionalism blir det kraft, ger effekt och skapar resultat.

Vi har redan bättre säljresultat än året innan, våra nätverksträffar med våra ombud har blivit mycket bättre och självförtroendet har ökat hos alla som deltog.

Alla använder fortfarande de fantastiska verktygen Ståhl+Partners lärde ut för ett år sedan. Och verktygen i kombination med den individuella feedbacken från proffs gjorde utbildningen helt unik."
ROLAND DJÄRV, Säljchef Svenska Spel

Svenska Spel Svenska spel är idag det största spelföretaget i Sverige med flera starka och välkända varumärken. Enligt spelbranschen är de ett av världens mest ansvarsfulla spelbolag och har vid ett flertal tillfällen blivit prisade för deras spelansvar. Svenska Spel erbjuder sportspel, nummerspel och lotter i butik, på internet och i mobiltelefonen. Svenska spel tränar kontinuerligt sin personal i presentationsteknik med S+P och har tidigare tränat över 100 chefer i ett skräddarsytt ledarutvecklingsprogram.

 

 

Select Collection Select Collection skräddarsyr exklusiva resor till destinationer över hela världen och har funnits i över 20 år, de finns i Sverige, Norge, Finland och England. De anlitade Ståhl+Partners inför en kommande lågkonjuktur för att kunna bibehålla de goda resultaten.

  LEIJA GRAF, VD Select Collection Vi insåg att en lågkonjuktur var på väg och eftersom vi klarat oss framgångsrikt genom de tidigare lågkonjunkturerna så var vi förberedda. Jag ville dock säkra mitt team och mina kollegor genom att ge dem möjligheten att tillsammans med en extern konsult utveckla vår laganda och stärka de enskilda individerna än mera.

Vår framgång ligger i att vi har lojala kunder, vi ville under lågkonjunkturen dessutom få in nya kunder. Vi samarbetade med Ståhl+Partners under cirka ett år och stärkte vår teamkänsla, var och ens kommunikativa förmåga och hanterade de förändringar vi genomgick på ett strategiskt sätt.

Jag fick verktyg som stöder mig i att fortsatt leda mitt företag effektivt samt att utveckla och förbättra detaljerna. I en bransch som annars är oerhört konjunkturkänslig har vi tack vare Ståhl+Partners ökat vår omsättning och resultat. Det har vi gjort genom att vi har finslipat vårt team och tagit fram fler fantastiska kvaliteter hos vår personal genom en kombination av företags- och personalutveckling samt Selects unika utbud och service."
LEIJA GRAF, VD Select Collection

 

 

  Kerstin Wallentin, Marknadsdirektör ATG Vi har fått gladare och säkrare chefer och medarbetare som tar för sig, tar egna initiativ, har bättre kvalitet vid leverans och en bättre helhetssyn på vad företaget och dess kunder behöver.

Jag, som kund, hade höga förväntningar på Ståhl+Partners och de infriades alltid! Utifrån mitt perspektiv som beställande chef så berodde det på att det fanns tydliga mål för alla involverade, cheferna deltog aktivt i processen, deltagarna uppvisade konkreta resultat och det fanns hela tiden en koppling mellan det affärsmässiga och personliga för att uppnå en bättre helhet.

Ingen kan slå Ståhl+Partners brinnande passion och engagemang för det de gör och den rakhet de visar. Ståhl+Partners "lullar" inte – S+P var i vårt företag för att konkret bidra till företagets och människornas tillväxt och det är vad de gjorde!

Vi ville utveckla chefer och medarbetare som kunde skapa nya möjligheter och optimera sin kompetens på bästa sätt inom företaget. Jag är oerhört nöjd med de resultat som alla mina medarbetare har uppnått och hur det har påverkat marknads- och informationsavdelningen och ATG i sin helhet!"
KERSTIN WALLENTIN, Marknadsdirektör ATG

ATG ATG är det enda spelbolaget som har tillstånd att bedriva spel på hästar i Sverige. ATG ägs av trav- och galoppsporten utan privata vinstintressen. Det betyder att hela överskottet går tillbaka till hästsporten. Ett av ATG:s övergripande mål är att ha personal i världsklass. Som ett led i den utvecklingen har ATG samarbetat med Ståhl+Partners och har genomfört träning i personlig utveckling för medarbetarna två gånger om året. Syftet var att få fler medarbetare med större självförtroende, bättre samarbete över avdelningsgränserna och därigenom en positiv påverkan på företaget.

 

 

Roche Roche är världens största bioteknikföretag och ett av de snabbast växande företagen inom diagnostik och läkemedel. I mer än 100 år har de arbetat med upptäckt, utveckling och tillverkning av nya läkemedel. Roche AB, som är läkemedelsdelen av Roche i Sverige, arbetar idag framför allt med läkemedel inom onkologi, reumatism, virologi, inflammation, metabolism och CNS. Under de sista fem åren ha de samarbetat med Ståhl+Partners och tillsammans utvecklat ett ledarskapsprogram för sina chefer som alla chefer deltar i.

  Paul Brown, f.d. VD för Roche i Sverige Ståhl+Partners AB´s ledarskapsprogram är det bästa jag har upplevt under mina 25 år boende i hela världen! En anledning till det är dess enkelhet och möjlighet att tillämpa vad man har lärt sig och en annan anledning är att Helena Ståhl är en väldigt talangfull tränare.

Hon uppvisar dessutom en passion för det hon gör och ett engagemang långt utöver det vanliga för mig som kund och för våra chefer som deltagare. Hon är alltid tillgänglig. Hon coachar, stöttar, bekräftar, pushar och alltid full av energi. Detta gäller även för alla hennes tränare.

Det här är det enda ledarskapsprogram jag känner till i världen där träningen och tillämpningen av det man lär sig är basen i programmet. Det är ett underbart enkelt effektivt koncept genomfört med passion och engagemang."
PAUL BROWN, f.d. VD för Roche i Sverige

 

 

  Liselotte Jansson, f.d. VD SAS Institute. Vald till Sveriges bästa arbetsplats 2007, 2008, 2009, 2010 Vi har rekommenderat Ståhl+Partners inom SAS Institute internationellt på grund av S+P´s exceptionella förmåga att utveckla våra chefer till att nå uppsatta mål. Det deltas i många kurser för mycket pengar och vi hade 15 olika leverantörer som ville sälja ledarutbildning.

Jag är alltid kritisk till stora investeringar men valde Ståhl+Partners framför allt för deras pragmatiska upplägg som också löpte över en längre tidsperiod och där resultatet gick att mäta. Ståh l+ Partners arbetar långsiktigt med mätbara, ekonomiska mål och tar ansvar för lärandet på ett sätt som är helt unikt.

Deras arbetsmetoder, uppföljningssystem och verktyg borgar för framgång och de har total kontroll över resultaten. De uppvisar ett exceptionellt engagemang, följer upp oss som uppdragsgivare och ger rak och tydlig feedback. De har varit till ovärderlig hjälp i många frågor under det senaste året.

Mitt mål var att träna alla våra ledare i företaget för att få en samsyn på ledarskap, en ännu bättre samverkan mellan de olika avdelningarna, erbjuda attraktiva karriärvägar internt på en marknad som är överhettad och att i framtiden kunna släppa ansvaret till kommande framtida ledare och att det i sin tur leder till ännu högre intäkter. Alla uppsatta mål är uppnådda."
LISELOTTE JANSSON, f.d. VD SAS Institute. Vald till Sveriges bästa arbetsplats 2007, 2008, 2009, 2010

SAS Institute SAS Institute är ledande på lösningar för beslutsstöd med avancerad analys (Business Analytics) och är den största privatägda leverantören inom Business Intelligence. Från och med 2007 då de startade samarbetet med S+P med fokus på ledarutveckling har de vunnit "Best place to work at" i Sverige 4 gånger.

 

 

AV Thomas Group AV Thomas Group som startade 1925 är ett indiskt företag som är världsledande i te- och kaffeproduktion med 13 000 anställda. De valde att samarbeta med Ståhl+Partners för att förbereda ledningen för de kommande förändringarna med bibehållna resultat.

  K. Suresh, Executive Director, AV Thomas Indien Affärsscenariot i Indien har förändrats och det finns ett stigande behov att kunna anpassa sig till de förändringar som sker i världen. Mitt behov var att förbereda och träna min ledningsgrupp att kunna hantera de förändringarna på ett kraftfullt sätt.

Svaret på mitt behov kom i form av Helena Ståhl. Helena är ett "tränar-under" som kan adressera ett mångfacetterat behov hos ett företag. Hon skapar extraordinära resultat med min ledningsgrupp och har redan blivit affärscoach för alla i gruppen. Hon introducerar effektiva verktyg, tränar alla, coachar direkt på stället, erbjuder andra sätt att göra saker på och allt implementeras i deras verklighet.

Jag vill att min ledningsgrupp ska kunna hantera och adressera förändringar och samtidigt skapa ännu bättre resultat i arbetet. Jag är van med att 5-10 % av det som lärs ut på en kurs används. Till min förvåning ser jag att minst 25-30 % har redan tillämpats, vilket är fantastiskt och gett sådana resultat att jag kan börja räkna ekonomisk utfall på min investering.

Produktiviteten har ökat och det har en direkt effekt på vårt företags resultat. Jag har redan rekommenderat Ståhl+Partners till andra företag i Indien och i Asen."
K. SURESH, Executive Director, AV Thomas Indien

 

 

   Katarina Wendt-Englund, f.d. VD Identityworks Efter ägarbyten och tuffa neddragningar i organisationen behövde ledningen stöd för att starta igång organisationen igen, få alla att samarbeta bättre och få den positiva energin att flöda målinriktat. På ett väldigt genomarbetat sätt, och med fokus på varje individ i vårt företag, hjälpte Ståhl+Partners oss alla att komma underfund med hur var och en av oss kan växa, bidra till utveckling och bättre resultat för att nå våra mål.

Projektet varade under ett år och mättes med tydliga måttstockar. Det fanns ett fantastiskt bra uppföljningssystem i processen, vilket innebar att vi aldrig lämnades ensamma utan hela tiden följdes upp av Ståhl+Partners i vår dagliga verksamhet. Ekonomiskt började vi att gå med vinst redan efter sex månaders träning och antalet nya uppdrag har ökat markant.

Ledningen och resten av organisationen har ett förbättrat arbetssätt. Det finns en märkbart ökad positiv attityd som också har lett till bättre interna samarbeten. En framgångsfaktor har varit arbetet med ledningsgruppen som nyckelgrupp och att få den att fungera bättre. En annan framgångsfaktor har varit att satsa på varje individ i företaget. Processen har också skapat en trygghet i företaget, där alla medarbetare kan fokusera på det de är bäst på."
KATARINA WENDT-ENGLUND, f.d. VD Identityworks

Identityworks Identityworks är en av Nordens största varumärkesbyråer och har under ett års tid arbetat med Ståhl+Partners för att förbättra ledarskapet inom företaget, motivationen och engagemanget hos personalen och på så sätt även påverkat resultatet positivt. Som en effekt har Identityworks överträffat sina båda kvartalsresultat det senaste halvåret, markant ökat antalet uppdrag samt ökat graden på "nöjd medarbetarindex".

 

 

Shandrani Shandrani och Le Victoria är två 5-stjärniga resort på Mauritius som ingår i Beachcomberkedjan som består av 9 resorts, alla 5-stjärniga. De har blivit utvalda som några av världens bästa resort av ledande tidningar och resebyråer. S+P har samarbetat med resorten i tre år och utbildat alla i ledningen samt alla nyckelmedarbetare.

  Jean-Louis Pismont, General Manager Shandrani och Le Victoria Resort & Spa Vi befann oss i en situation där vi insåg att vi behövde lära oss nya tillvägagångssätt och infallsvinklar. Genom att förbättra vår service skulle vi få möjlighet att öka vår omsättning. Ståhl+Partners lärde oss agera på nya sätt som var smartare, mer effektiva och som ledde till bättre resultat och nöjdare kunder.

S+P har tränat vår ledningsgrupp och nyckelpersoner med täta kundkontaker. Träningen har resulterat i en mer effektiv ledningsgrupp, nöjdare kunder och färre klagomål. Med sin entusiasm och förmåga att motivera personalen att prestera bättre har S+P överträffat alla våra förväntningar.

I sitt samarbete med oss har S+P dessutom visat stor anpassningsförmåga och hänsyn till vår kultur här på Mauritius. Vi har bett S+P återvända vid flera tillfällen och vårt samarbete kommer att fortsätta."
JEAN-LOUIS PISMONT, General Manager
Shandrani och Le Victoria Resort & Spa


 

 

  Kenneth Jönsson, f.d. General Manager för Nokia i Skandinavien Vi är marknadsledande i nästan alla världens länder, har fantastiska produkter och ett oerhört välkänt "brandname". Vi vet hur viktig vår personal är för oss. De kan var och en "sälja" Nokia lika bra som en reklamkampanj om de har gott självförtroende.

Som ansvarig ledare i Skandinavien var det viktigt för mig att min personal utvecklades. En sak de själva upplevde att de ville utveckla var sin egen förmåga att sälja sig själva och Nokias produkter – oavsett funktion i företaget. Därför bestämde vi att alla i företaget samt våra distriktsansvariga skulle erbjudas möjligheten att få delta i ett träningsprogram som skulle utveckla deras förmåga att presentera framför grupp och stärka sitt självförtroende.

Fram tills nu har 100 medarbetare deltagit vilket är nästan alla hos oss och vi har fått ett fantastiskt gehör och bara positiv feedback från våra medarbetare för det här initiativet. Vi har flera exempel på hur medarbetare tar för sig mer på ett positivt sätt och även hur de nu kan hantera fler utmanande situationer på ett föredömligt sätt när deras självförtroende har stärkts. Dessutom har jag själv fått personlig feedback från Ståhl+Partners efter varje träningsomgång på allas deltagande. Det har fungerat som en bra temperaturmätare för mig och jag kan planera min verksamhet ännu bättre."
KENNETH JÖNSSON, f.d. General Manager för Nokia i Skandinavien

Nokia Nokia Corporation är ett finländskt företag och en av världens ledande "brandname" och en stor tillverkare av telekommunikationsutrustning, bland annat mobiltelefoner. Ståhl+Partners har tränat all personal på Nokia i Skandinavien i presentationsteknik.

 

 

Adara Adara var tidigare ett dottebolag till Apoteket och arbetade med Ståhl+Partners för att utveckla säljprocessen och öka alla regionsansvarigas sociala kompetens och professionalism i mötet med de "egenvårdsansvariga" på apoteken. Samtidigt deltog chefer i de öppna programmen Framtidens ledare. Resultaten lät inte vänta på sig – nöjd medarbetar- och kundindex visade på oerhört höga siffror och inäkterna ökade med 14 %.

  Marie Nygren, f.d. VD Adara, nuvarande Vice VD på Systembolaget Försäljningen har ökat dramatiskt under de sista månaderna och slagit alla försäljningsrekord och alla säljcoacher har utvecklats enormt. Med stor professionalism genomfördes en mycket bra utbildning.

Helena Ståhl är unik med sin energi, entusiasm och med sin förmåga att sätta tydliga mätbara mål och följa upp. Hon har en förmåga att skapa förtroende med alla. Det som gör träningen så bra är att deltagarna får verktyg med sig som de direkt kan ta med sig till sin vardag och tillämpa.

Helenas partner Fredrik Dolk var ett mycket uppskattat inslag i träningen där deltagarna utsätts för träning av besvärliga situationer. Ståhl+Partners har startat enorma utvecklingsprocesser och fått mig som VD att lättare kunna rekrytera en efterträdare som ny försäljningschef och chef för coacherna.

Utbildningen har givit mig som VD en mycket bra insikt i var och ens utvecklingskurva och en mycket bra grund att stå på för den nye försäljningschefen. Investeringen har varit mycket lyckosam och vi har valt att fortsätta att samarbeta med Ståhl+Partners på en högre chefsnivå."
MARIE NYGREN, f.d. VD Adara, nuvarande Vice VD på Systembolaget

 

 

  Susanna Marcus, f.d. VD Poolia Sverige Vi valde att mäta vår investering i Ståhl+Partners utifrån två kriterier, omsättning och medarbetarundersökning. Redan efter sex månader såg vi en positiv mätbar effekt! För ett år sedan sökte vi en partner som kunde hjälpa oss att utveckla våra svenska säljledares förmåga att göra ännu fler affärer på högre nivå och med ökade marginaler. N är vi sökte en partner var vi kräsna. Vi behövde en partner som förstod vårt behov, kunde skräddarsy rätt process, kunde mäta resultaten och kunde säkra att det som lärdes ut även tillämpades. Vi hade kontakt med ett 20-tal olika leverantörer.

När vi träffade Ståhl+Partners gjorde de en korrekt behovsanalys istället för att sälja en färdig paketlösning. De ställde krav på oss som organisation, på oss som ledning och på alla enskilda deltagande chefer samtidigt som de visade ett engagemang utöver det vanliga i ALLA hänseenden. Vi ska fortsätta att mäta under ett halvår till men redan efter sex månader kunde vi mäta en ekonomisk ökning i form av fler affärer på högre nivå, ökade marginaler och även en ökning vad gäller våra ledares förmåga att leda, coacha och utveckla sina medarbetare!"
SUSANNA MARCUS, f.d. VD Poolia Sverige

Nokia Pooliakoncernen arbetar inom rekrytering och bemanning och har cirka 2 000 anställda på ett femtontal orter i Sverige, Danmark, Finland, Tyskland och Storbritannien. De valde att samarbeta med Ståhl+Partners för att målet var att genomsyra hela organsationen med ett professionellt sälj- och kundfokus.