EXEMPEL UPPDRAG I

ROCHE: "FÖRBERED FÖRETAGET STRATEGISKT FÖR TUFFARE TIDER GENOM ATT SATSA PÅ LEDARNA"

VAD HÄNDE? Resultat blev att de totala kostnaderna sjönk med 5 %, medarbetarna var fortsatt minst lika nöjda och personalens förtroende för ledningsgruppen hade ökat ännu mer och Roche behöll sina marknadsandelar på en marknad som har gått igenom ett stålbad de sista fem åren.

VARFÖR? När Paul Brown blev vd/general manager för Roche i Sverige kom han från en befattning som general manager för Roche i Kanada. Innan dess hade han varit verksam i både Schweiz och England. Han förstod snabbt att en framgångsfaktor för att klara de tuffa åren som företaget hade framför sig var att få cheferna att utvecklas och kunna utveckla och leda "high performance teams".

HUR GICK MAN TILLVÄGA? Ledningen satte mål för insatsen och för företaget och presenterade dessa för sina medarbetare. Därpå följde ett arbete där S+P kopplades in från 2007-2010. När träningen var avslutad genomförde Roche AB den planerade omorganisationen vilken hade som mål att öka effektiviteten, sänka kostnaderna och få det positiva omdöme som alltjämt skulle ge dem ryktet att tillhöra en av de bästa arbetsplatserna inom sin nisch.

Paul Brown Ståhl+Partners AB´s ledarskapsprogram är det bästa jag har upplevt under mina 25 år boende i hela världen! En anledning till det är dess enkelhet och möjlighet att tillämpa vad man har lärt sig och en annan anledningen är att Helena Ståhl är en väldigt talangfull tränare.

Dessutom så uppvisar hon en passion för det hon gör och ett engagemang långt utöver det vanliga för mig som kund och för våra chefer som deltagare. Hon är alltid tillgänglig. Hon coachar, stöttar, bekräftar, pushar och alltid full av energi. Detta gäller även för alla hennes tränare.

Det här är det enda ledarskapsprogrammet jag känner till i världen där träning och tillämpningen av det man lär sig är basen i programmet. Det är ett underbart enkelt effektivt koncept genomfört med passion och engagemang."

Paul Brown, VD Roche i Sverige 2007–2010EXEMPEL
UPPDRAG II

MÖLNLYCKE HEALTHCARE: "GENOM ATT GE CHEFERNA UTVECKLINGSMÖJLIGHETER KAN VI BEHÅLLA DEM I FÖRETAGET"

VAD HÄNDE? I det första programmet som är avslutat har 10 av cheferna avancerat till nya positioner eller i hög utsträckning breddat sitt arbetsområde. Alla deltagarna har nått eller överträffat sina individuella mål och hela gruppen har förflyttat sig inom utvalda områden. Redan innan den första kursen var avslutad var nästa beställd! Mölnlycke var så nöjd med resultaten att företaget redan efter halva tiden in i träningen 2008 bokade upp fler kurser av Ståhl+Partners.

VARFÖR? Mölnlycke hade varit igenom många ägarbyten under de senaste åren, och ledarskapet kunde bli mer tydligt och homogent. Ett av målen som vd har kommunicerat är att 100 procent av de chefer som deltar i utbildningen ska vara kvar i företaget när programmet avslutats, men inte bara det. De ska också avancera inom företaget. Ett annat mål är att ledarskapet ska vara inspirerande på ett sätt som utvecklar medarbetarna.

HUR GICK MAN TILLVÄGA? 20 chefer från hela världen flygs kontinuerligt in till Sverige varannan månad under ett år för att delta i kursen Global Leadership Development Programme på Mölnlycke. Ett skräddarsytt träningsprogram för Mölnlyckes ledare runt om i världen och som genomförs på engelska.

Anna Sand f.d. Learning & Development Manager, Mölnycke Healthcare   När vi initierade GLDP (Global Leadership Developmental Programme) ville vi utveckla ledarskapet generellt i företaget runt om i hela världen och säkra att vi utvecklar och behåller våra nyckelpersoner för framtiden.

Programmet utvecklades utifrån ett antal intervjuer med högsta ledningen. Ståhl+Partners stöttar vår interna utvecklingsprocess både genom att strukturera upp den och genomföra träning för våra chefer från hela världen. Eftersom S+P levererar vad de lovar, visar ett stort personligt engagemang i de uppdrag de tar, har bra förståelse för organisationen de arbetar med, är flexibla och lyhörda och snabba i sitt agerande så är vi fantastiskt nöjda med samarbetet.

S+P har också påverkat hur vi mäter effekten av andra interna utvecklingsinsatser och vi har numera en strukturerad utvecklingsprocess som har säkrat att vi har nått de mål som vi har satt upp. Vi har redan startat det tredje globala programmet och talar redan om att fortsätta med ett fjärde."

Anna Sand, f.d. Learning & Development Manager, Mölnycke HealthcareEXEMPEL
UPPDRAG III

POOLIA: "FLER AFFÄRER PÅ HÖGRE NIVÅ MED BÄTTRE MARGINALER"

VAD HÄNDE? Efter sex månaders träning hade målen nåtts. Personalundersökningarna hade ökat i enlighet med ledningsgruppens önskemål. Dessutom hade värdet på TB1 (tilläggsbidrag 1) ökat väsentligt.

VARFÖR? Det fanns en tradition på Poolia. Man var "konsult", inte "säljare" för det fanns det andra som var. Men omvärlden hade förändrats. Så det blev viktigare och viktigare att alla skulle kunna sälja, inte bara de "traditionella" säljarna. Det var oerhört viktigt för Poolia att välja rätt leverantör och man bestämde sig för att träffa 20 stycken. Efter åtta månader hade man beslutat sig, och valet föll på Ståhl+Partners. Vi hade gjort en professionell behovsanalys och ställde krav på ledningsgruppen. Detta uppskattades. Vi kunde mäta resultaten och det viktigaste var nog ändå att vi visade ett engagemang som var utöver det vanliga.

HUR GICK MAN TILLVÄGA? Poolia hade tillsammans med Ståhl+Partners valt rätt grupp att träna: nämligen de ledare som hade störst inflytande på flest personer inom företaget, vilka visade sig vara de chefer som hade konsulter under sig. Efter att träningen var avslutad 2007 bestämde ledningsgruppen att den också skulle träna med S + P. Under de två kommande åren tränades även alla Poolia's 100 konsultchefer i Sverige på att utveckla sitt ledarskap.

Susanna Marcus f.d. VD Poolia Sverige  Vi valde att mäta vår investering i Ståhl+Partners utifrån två kriterier, omsättning och medarbetarundersökning. Redan efter sex månader såg vi en positiv mätbar effekt!

För ett år sedan sökte vi en partner som kunde hjälpa oss att utveckla våra svenska säljledares förmåga att göra ännu fler affärer på högre nivå och med ökade marginaler. N är vi sökte en partner var vi kräsna. Vi behövde en partner som förstod vårt behov, kunde skräddarsy rätt process, kunde mäta resultaten och kunde säkra att det som lärdes ut även tillämpades.

Vi hade kontakt med ett 20-tal olika leverantörer. När vi träffade Ståhl+Partners gjorde de en korrekt behovsanalys istället för att sälja en färdig paketlösning. De ställde krav på oss som organisation, på oss som ledning och på alla enskilda deltagande chefer samtidigt som de visade ett engagemang utöver det vanliga i ALLA hänseenden.

Vi ska fortsätta att mäta under ett halvår till men redan efter sex månader kunde vi mäta en ekonomisk ökning i form av fler affärer på högre nivå, ökade marginaler och även en ökning vad gäller våra ledares förmåga att leda, coacha och utveckla sina medarbetare!"

Susanna Marcus, f.d. VD Poolia SverigeEXEMPEL
UPPDRAG IIII

NOKIA: "VIKTIGASTE TILLGÅNGEN ÄR MÄNNISKORNA"

VAD HÄNDE? Under det år som Nokia tränade alla sina medarbetare i att kunna sälja sig själva och sin kompetens ökade marknadsandelarna i Sverige. Resultaten var också att ALLA var över förväntan nöjda med träningen de fick och visade på direkta konkreta resultat som en effekt av att de hade deltagit i träningen.

VARFÖR? Nokia är ledande på nästan alla marknader i världen utom i Sverige. Det övergripande målet är att öka antalet marknadsandelar. Självklart sker det på traditionella sätt med nya produkter, kampanjer och marknadsföring. Men under 2008 bestämde dåvarande vd Kenneth Jönsson att alla medarbetare skulle tränas i att bättre kunna framföra det de är bra på, att enklare förklara vad de kan och bli tydligare på att beskriva vad som särskiljer dem och deras produkter från allt annat på marknaden.

HUR GICK MAN TILLVÄGA? Alla deltog: sekreterare, assistenter, tekniker, säljare och chefer samt ledningsgruppen. Alla 120 tränade tränades i att kunna motivera, informera, sälja in förändringar, förenkla, hantera invändningar och framför allt sälja sig själva.

Kenneth Jönsson, f.d. General Manager för Nokia i SkandinavienVi är marknadsledande i nästan alla världens länder, har fantastiska produkter och ett oerhört välkänt "brandname". Vi vet hur viktig vår personal är för oss. De kan var och en "sälja" Nokia lika bra som en reklamkampanj om de har gott självförtroende.

Som ansvarig ledare i Skandinavien är det viktigt för mig att min personal utvecklas. En sak de själva upplevde att de ville utveckla var sin egen förmåga att sälja sig själva och Nokias produkter – oavsett funktion i företaget. Därför bestämde vi att alla i företaget samt våra distriktsansvariga skulle erbjudas möjligheten att få delta i ett träningsprogram som skulle utveckla deras förmåga att presentera framför grupp och stärka sitt självförtroende.

Fram tills nu har 100 medarbetare deltagit vilket är nästan alla hos oss och vi har fått ett fantastiskt gehör och bara positiv feedback från våra medarbetare för det här initiativet. Vi har flera exempel på hur medarbetare tar för sig mer på ett positivt sätt och även hur de nu kan hantera fler utmanande situationer på ett föredömligt sätt när deras självförtroende har stärkts.

Dessutom har jag själv fått personlig feedback från Ståhl+Partners efter varje träningsomgång på allas deltagande. Det har fungerat som en bra temperaturmätare för mig och jag kan planera min verksamhet ännu bättre."

Kenneth Jönsson, f.d. General Manager för Nokia i Skandinavien