KOPPLING TILL AKTUELL FORSKNING

Områden som vi håller oss uppdaterade i för vårt arbete berör:
        Ledarskap, team – utveckling, kulturell intelligens, kommunikation
        samt psykologisk testning, coachning och affärsförståelse.Vi har kompetensutvecklingsansvariga inom området ledarskap där en
uppgift är att bevaka
och följa utvecklingen och delge/lära/träna kollegor.
Områden som vi håller oss uppdaterade i för vårt arbete berör:
Ledarskap, team – utveckling, kulturell intelligens, kommunikation
samt psykologisk testning, coachning och affärsförståelse
.

Basen i vårt forskningsperspektiv är grundat vid University of Derby i England, baserat på Gestalt i
organisationer. Detta ger våra kunder en unik och gedigen kunskapsbas och ett fenomenologiskt
förhållningssätt som ligger till grund för de utbildningar och utvecklingsinsatser vi erbjuder. Vi har
förmågan till nytänkande och kunskap om aktuell forskning genom att delta i viktiga nätverk, läsa
rapporter samt egen utveckling utbildning om 5-10 dagar/år. Det vi fokuserar oss på är följande:

LEDARSKAP

Evidensbaserat ledarskap som berörs av av Anthony Kovner PhD University of New York, Jan Boudreau University Southern California, PhD´s Joyce & Robert Hogan och Utvecklande ledarskap/transformerande ledarskap av Bass – US Army, Peter Senge PhD MiT,

TEAM

Teamutveckling utifrån Susan A Wheelan PhD och verktyget GDQ, Sean Gaffney PhD kring Contact Boundary Systems University of Derby, Richard J.Hackman PhD forskning kring att leda team.

PSYKOLOGISK TESTNING

Cv chefens Potential- Personlighet, Utmaningar – Urspårningsrisk och Drivkrafter – Motivation via Hogan Assesment Systems U.S.A.

COACHING

Aktuell forskning kring Coaching via ICF, Tina Ericsson PhD University Of Derby U.K.

KULTURELL INTELLIGENS

via Middlesex University and Business School med forskare såsom Elisabeth Plum PhD, Benedicte Achen MA, Inger Draeby PhD och Iben Jensen PhD.