Konkreta resultat KONKRETA RESULTAT

Exempel på kontreta resultat som företag
har uppnått i träning med Ståhl+Partners.

 

Alla citat kommer från våra kunder,
våra uppdragsgivare eller våra deltagare:FÖRETAGET

VI SLÅR FÖRSÄLJNINGSREKORD och har gjort en intäktsökning med 14 %.

Alla undrar varför det går så bra och min egen analys är att ledarskapet har blivit mycket bättre tack vare Ståhl+Partners. Det har varit min bästa investering som VD hittills.

EKONOMISKT BÖRJADE VI GÅ MED VINST redan efter sex månaders träning och antalet nya uppdrag har ökat markant.

ETT MÅL FÖR MIG VAR ATT ÖKA ANTALET NYA KUNDER till vårt företag genom att arbeta mer proaktivt och utåtriktat mot marknaden. Det resulterade i sju nya kunder till vårt företag under en sexmånadersperiod.

VI HAR SKRIVIT UPP PRODUKTIVITETEN i 2007 års budget med 13,4 %.

MEDARBETARINDEX
/ CHEFSINDEX

VID MÄTNING EFTER CIRKA SEX MÅNADER VISADES EN ÖKNING med 29 % på medarbetarindex jämfört med före träningen.

DET ÄR ETT FÖRBÄTTRAT RESULTAT PÅ MÅL, tydlighet och stöd från 80 % till 96 %."

JAG HAR ÖKAT 29 % I "NÖJD MEDARBETARINDEX", vilket också har skapat en tydlig förändring i attityd och lyssnande hos medarbetarna. Det finns Konkreta resultaten större acceptans som gett ett mer avslappnat förhållande till varandra och ett öppnare klimat på enheten.ENSKILDA DELTAGARE

JAG ARBETAR FEM TIMMAR mindre i veckan men med samma resultatnivå som tidigare.

JAG ÄGNAR 15 % MER TID MED MINA VÄNNER, 20 % mer tid med min familj och har ändå bibehållna resultat på arbetet.

JAG TRÄNAR REGELBUNDET och orkar 25 % mer på arbetet.

JAG HAR AVVECKLAT EN PERSON OCH OMPLACERAT en annan och båda två är nöjda med lösningen.

JAG HAR UPPNÅTT väldigt goda resultat när det gäller förbättrad kommunikation, bl.a. genom att "effektivt tydliggöra långsiktiga mål" (från två till sju). Här ändrade jag taktik och omvandlar numera de strategiska målen för företaget och bryter ner dem till "vad innebär det för dig som medarbetare?"

80 % av våra deltagare uppnår sina mål vad gäller utveckling av medarbetare.FÖRSÄLJNINGSAVDELNINGEN

VI ÖKADE VÅRA SÄLJINTÄKTER MED 15 % under de första sex månaderna. Vi arbetar annorlunda nu och har synliggjort säljarbetet och resultaten. Omsättningsmässigt överträffade resultaten alla våra förväntningar."

JAG HAR SPARAT SEX MILJONER KRONOR ÅT MITT FÖRETAG under sex månader genom att lösa problemet med vår distribution tillsammans med mina medarbetare på ett kreativt sätt."

REDAN TRE MÅNADER SENARE så har vår första nya säljare ringt över 500 kundsamtal, genomfört fler än 20 visningar, varit på ett flertal säljbesök, skrivit offerter och fått in flera affärer – dessutom har hon genomfört 20 olika marknadsaktiviteter."

FÖRSÄLJNINGEN HAR ÖKAT DRAMATISKT under de sista månaderna och slagit alla försäljningsrekord och alla säljcoacher har utvecklats enormt."