För att kunna arbeta med mätmetoden ROI behöver man vara licensierad (ROI-certifikation). Helena Ståhl licensierades 1998.HUR VI MÄTER RESULTATEN

Det råder ingen tvekan om att det finns starka och tydliga korrelationer mellan lönsamhet och engagerade medarbetare och effektiva ledare. Det är också fullt möjligt att mäta. Mätmetoden "Return on Investment" är ett av de mest effektiva sätten som en ledning tillsammans med HR/utbildningsavdelning kan säkerställa att den investering ett företag gör i utbildning, ger den avkastning man har satt som mål att den ska göra.

För att kunna arbeta med mätmetoden ROI behöver man vara licensierad (ROI-certifikation). Helena Ståhl licensierades 1998 och sedan dess har hon varit aktivt verksam och utvecklat mätmetoder för S+P´s kunder under 14 år.FÖRETAGET

ROI-processen™ (Return on Investment) utvecklades utav Dr. Jack J. PhilipsROI-processen™ (Return on Investment) utvecklades utav Dr. Jack J. Philips på 1970-talet, testades och utvärderades under 1980-talet och implementerades under 1990-talet runt om i hela världen. Det första landet utanför USA som använde sig utav processen var Sydafrika 1992 och idag finns processen i 44 länder. 16 böcker har skrivits om ROI-processen (www.roiinstitute.net) på 28 olika språk, varav flera har fått utmärkelser. Idag använder över 3 000 företag metodiken, varav 2 000 har blivit licensierade i processen utav ROI-institutet.

Varje år genomförs cirka 5 000 ROI-mätningar. Return on Investment kan mäta fem olika nivåer:

 • Tillfredsställelse med kurs eller träningsmoment
 • Tillämpning
 • Mjuka effekter av tillämpning
 • Beräkning av resultat
 • Ekonomiskt utfallATT LYCKAS MED ATT MÄTA SIN INVESTERING I UTBILDNING

De viktigaste parametrarna för att lyckas mäta är att ha:

 • En vedertagen, valid och effektiv mätmetod (till exempel ROI)
 • En korrekt behovsanalys
 • En utbildningsprocess som varar minst i 6 månader
 • Övergripande mätbara mål med utbildningen satta av kundens ledning i samarbete med leverantören
 • Individuella mätbara och specifika mål satta av alla deltagare
 • Utvecklade måttstockar som är relevanta utifrån de övergripande målen som satts av ledning
 • En träningsmetodik som säkrar tillämpning i vardagen
 • Ett uppföljningssystem som säkrar att tillämpning sker, att resultat uppnås, sammanställs och redovisas kontinuerligt
 • Ett uppföljningssystem somsäkrar att de övergripande målen med investeringen nås inom den utsatta tiden

Artikel i tidingen ChefArtikel om mätbarhet publicerad i
Tidningen Chef aug 2010

Ladda ner artikeln som pdf ››