FRÅGOR OM STÅHL+PARTNERSVAD GÖR S+P?

Vi utvecklar anställda till engagerade medarbetare och chefer till effektiva ledare

VAD ÄR VÅR UPPGIFT?

Att bidra till att individer och team i världen utvecklas och företagen blir mer lönsamma och framgångsrika

VARFÖR?

Vi vill ha ett positivt varaktigt och mätbart inflytande över utvecklingen av individer och företag i världen

FÖR VEM?

Våra utbildningar varar vanligtvis mellan 6-12 månader och våra samarbeten med våra kunder varar vanligtvis 2-4 år. Vi utbildar i Sverige, Skandinavien samt över hela världen och med alla kulturer Vi gör allt vi gör på de skandinaviska språken och flytande engelska

UTIFRÅN VILKA VÄRDEGRUNDER?

 • Vi gör det svåra enkelt
 • Det vi gör – det gör vi med brinnande passion och engagemang
 • Vi säger det vi menar och gör det vi säger

HUR GÖR VI DET?

 • Inget flum – vi kan mäta och vi mäter utfall på 5 nivåer. Vi synliggör alla resultat på individ-, team- och företagsnivå
 • Inga "quick-fix" utan utbildningar som varar mellan 6-18 månader
 • Inget komplicerat utan det vi gör det gör vi enkelt
 • Inga föreläsningar – utan praktiska tillämpningsbara verktyg som fungerar i alla länder och kulturer
 • Inget statiskt – utan lyhört, skräddarsytt, synkat och integrerat med företagets strategier, värderingar och egna processer
 • Inget torrt och tråkigt – utan passionerat, lyhört och engagerat

 Ståhl+Partners – Coachning – Personlig utveckling – Säljträning – Presentationer – Kommunikationsträning – Ledarutveckling


VAD SÄRPRÄGLAR OSS?

 • Vi mäter och redovisar alla resultat på både individ- och företagsnivå
 • Våra egna utvecklade verktyg ger direkt resultat i arbetet
 • Vi är globala, med starkt samhällsfokus och högsta möjliga kreditvärdighet
 • Vi är passionerat engagerade i allt vi gör

VAD STÅR VI FÖR SOM FÖRETAG?

 • Vi arbetar bara med kunder som är dedikerade till och står för en positiv ledarskapskultur
 • Vi har modet att tacka nej till uppdrag som inte går att genomföra med framgång och tackar bara ja till de uppdrag där vi kan göra skillnad
 • Vi uppfattas som en kostnadseffektiv leverantör genom att vi tränar våra deltagare i att träna andra i företagen vilket får en positiv dominoeffekt och leder till kostnadsbesparingar
 • Vi utvecklar konstant vår egen kompetens och vidarutbildar oss inom de områden som våra kunder har behov av och utifrån förändringar i världen
 • Vi arbetar i en virtuell effektiv organisation och kan snabbt förändra, anpassa och ändra
 • Vi arbetar lika effektivt och framgångsrikt i låg- som högkonjuktur
 • Vi attraherar de bästa partners inom respektive fackområde
 • Vi arbetar globalt och våra verktyg är transparanta och fungerar i alla länder
 • Vi bidrar medvetet till ett bättre samhälle för våra ungdomar genom att dela med oss av vår kompetens och vinst i olika ideella projekt
Vi mäter och redovisar alla resultat på både individ- och företagsnivå