FAKTA OM FÖRETAGET95 % AV ALLA KUNDER kommer till oss på rekommendation av existerande kunder

VI HAR SEDAN starten 2000 en genomsnittligt ökning av omsättningen per år på 30 %

VI ÄR GLOBALA, flytande tvåspråkiga (de skandinaviska språken och engelska) i allt genomförande och material

95 % AV ALLA kunder kommer till oss på rekommendation av existerande kunder

VI HAR UNDER 12 år uppnått alla mål vi har satt tillsammans med våra kunder och har aldrig haft en missnöjd kund som inte har köpt igen

 Ståhl + Partners – VI HAR UNDER 12 ÅR UPPNÅTT ALLA MÅL vi har satt tillsammans med våra kunder och har aldrig haft en missnöjd kund som inte har köpt igen


VÅRA KUNDER ÄR både stora och små, nationella och internationella företag och våra samarbeten varar i snitt 3-5 år

VI HAR GULDSIGILL från Kredit och Upplysnings-centralenVI HAR GULDSIGILL från Kredit och Upplysnings-centralen för vår kreditvärdighet, goda ekonomi och lönsamhetVI ÄR GLOBALA, flytande tvåspråkiga (de skandinaviska språken och engelska) i allt genomförande och material

VI HAR IDAG 18 utbildare i Skandinavien, Nord- amerika, Kina och Indien. Och arbetar för nuvarande i 25 länder

EN MARKANT DEL av vår vinst går varje år tillbaka till samhället i form av gratis utbildning och pengar till skolor och organisationer