Vad vi gör: coaching, ledarutveckling, säljträning, kommunikationsträning, presentationsteknik, personlig utveckling, ledarskapsutveckling, executive träning för ledningsgrupper

EXECUTIVE TRÄNING FÖR LEDNINGSGRUPPER

BAKGRUND
Det finns sedan 1992 säkerställda samband mellan ledarskap och lönsamhet, där lönsamheten kan öka med 25 % om man som ledare fokuserar på att arbeta målfokuserat på sin egen ledarskapsutveckling. Källa: Hessner och Bolinder

VAD BLIR RESULTATET OCH FÖR VEM?
Ledningsgrupper som har investerat i en sådan här process har sänkt sina overheadkostnader, har höjt medarbetarnas förtroende för ledningen, har bibehållit eller ökat omsättning, ökat ebita, fått in nya kunder och/eller etablerat sig på nya marknader och isolerar effekten till utbildningen med Ståhl+Partners AB.SYFTE

Målsättningen är att kunna utveckla ledningsgrupper till ett "high performance team" som enligt definition är ett team som: "vida överträffar resultatet av andra liknande team och de förväntade kraven som ställs på dem utifrån deras förutsättningar". När detta sker kommer det att ha en effekt på hela företaget och dess resultat i omsättning, overhead kostnader, personalomsättning, medarbetar- och kundnöjdhet.

OMFÅNG, GRUPPSTORLEK OCH DELTAGARPROFIL

Det tar minst 12 månader för att få en grupp att gå igenom de faser som är nödvändiga för att fungera optimalt och för att skapa ett högpresterande team. Bästa effekten får man om man tränar två sammanhängande dagar var 6-8 vecka under ett år. Bestämmer man att träna så behöver alla i ledningsgruppen delta för att uppnå maximal effekt.

TRÄNINGSSÄTT OCH INNEHÅLL

Vårt förslag bygger på den forskning och de undersökningar, processer och modeller som finns om att framgångsrikt utveckla ett "High Performance Team" av forskare Susan Wheelan.

Träningens övergripande mål görs mätbara med ROI – Return on Investment-processen och alla i ledningsgruppen sätter också individuella mätbara mål som går i linje med det övergripande målet.


TRÄNARE

Utifrån ledningsgruppens specifika behov sätts det samman en projektgrupp av tränare med rätt kompetens.

Helena StåhlVanligtvis Helena Ståhl som har arbetat med att utveckla ledningsgrupper under 12 år.

Fredrik DolkFredrik Dolk har arbetat som skådespelare under
25 år.VAD SÄGER VÅRA KUNDER

Ståhl+Partners ledarskapsprogram är det bästa jag har upplevt under mina 25 år boende i hela världen! En anledning till det är dess enkelhet och möjlighet att tillämpa vad man har lärt sig och en annan anledning är att Helena Ståhl är en väldigt talangfull tränare. Hon uppvisar en passion för det hon gör och ett engagemang långt utöver det vanliga. Det här är det enda ledarskapsprogram jag känner till i världen där träningen och tillämpningen av det man lär sig är basen i programmet. Det är ett underbart enkelt effektivt koncept genomfört med passion och engagemang."

PAUL BROWN, f.d. VD för Roche i SverigePAUL BROWN, f.d. VD för Roche i SverigeJohan Blad eller Helena Palm,
de har arbetat som coach under 15 år vardera.

Johan BladHelena Palm


Malin GutestamMalin Gutestam specialiserar sig inom Neuroscience Leadership.

HÖGPRESTERANDE TEAM ÖKAR OMSÄTTNINGEN

Ett högpresterande team kan öka omsättningen med upp till 30 % och ledningsgruppen har den största inverkan på resultaten. Det har även identifierats tydliga kopplingar mellan positiva, motiverande arbetsklimat för team och upp till halverad sjukfrånvaro och 10 % sänkta overheadkostnader.

Källa: The Hay Group 2009