vår nästa generations medarbetare och ledare – våra ungdomar
AGERA IDAG FÖR
EN BÄTTRE MORGONDAG

Vi har medvetet tagit ställning för att en markant del av vår vinst
samt vår egen kompetens ska gå tillbaka till vårt samhälle i
form av aktiva val med fokus på de som kommer att vara
vår nästa generations medarbetare och ledare – våra ungdomar

DonDobbin – vårt ansvar för miljön

ATT SLÄNGA EN FIMP på marken är ett utbrett beteende över hela världen. En miljard nya fimpar slängs varje år bara i Sverige. Engångs-fimp-påsen DonDobbin® är en liten, luktfri, tät och brandsäker påse, ett alternativt, attraktivt och enkelt sätt att fimpa juste genom att påsen och fimpen förvaras i din ficka eller väska tills du kommer till en skräpkorg. Visionen är en ny social norm där gatan och naturen inte längre är en acceptabel askkopp. Skräp föder mer skräp, klotter och kriminalitet.                              

• Fimpen är en miljöbov som innehåller tungmetallerna kadmium och bly samt plast i form av cellulosaacetat

• Fimpen är det vanligaste skräpet i stadsmiljön. Fimpen hamnar ofta i rännstensbrunnar och vattendrag och har visat sig direkt giftig för både fiskar och kräftdjur

• Fimpen är också det vanligaste skräpet längs våra kuster. Fimpen blir snabbt osynlig eftersom den är så liten, men många fimpar tillsammans är ett signifikant bidrag till berget av mikroplaster

• Fimpen orsakar bränder, är farlig för barn och djur och medför samhället stora kostnader

Se filmen om DonDobbin ››

Ståhl & Partners ser att alla fimpar på marken är en ohållbar situation. En ren och snygg miljö däremot är tryggare, snygg och mer produktiv. Det tillhör framtiden och därför är vi “Friends of DonDobbin”.

Kontakt: www.dondobbin.com

HAPPY FEET

HAPPY FEET YOUTH PROJECT  är en ideell organisation som grundades 2007 av Siviwe Mbinda med syfte at skapa en trygg och säker fritidsmiljö för barn i Langa, en förort till Kapstaden i Sydafrika. I sitt arbete som turistguide i Langa såg Siviwe en möjlighet att ytterligare utveckla den mentorrelation han hade med en liten grupp barn genom att kombinera ansvarsfull turism och den afrikanska dansen gumboot dance (gummistövelsdans). Detta blev en katalysator som ledde till psykosociala och konkreta fördelar för barnen.

Siviwe Mbinda och hans samarbetspartner Nathi Gigaba startade ett program där den traditionella dansen skapar självkänsla och disciplin och hjälper barnen att uppnå sina mål, både på och utanför scenen.

Happy FeetBarnen är skyldiga att ta ansvara för sitt skolarbetet, sitt deltagande i Happy Feet verksamheten, samt sitt allmäna uppförande i samhället. Programmet omfattar cirka 70 pojkar och flickor i åldrarna 3-20. 

Genom engagemang och hårt arbete har Happy Feet fått möjlighet att uppträda vid konferenser, traditionella ceremonier, hotell, universitet, danstävlingar, museer, och i riksdagen. Happy Feets financiella stöd går till uniformer, traditionella instrument, ett måltidsprogram, skolavgifter och materiellt stöd, samt Happy Feet utflykter och aktiviteter. Ståhl + Partners stödjer Happy Feet genom direkta aktiviteter med barnen.

Kontakt: www.facebook.com/HappyFeetYouthProject

CF – Cystisk Fibros

Colin har Cystisk FibrosSJUKDOMEN BESKREVS REDAN på medeltiden – "Det är synd om det barn som smakar salt när man kysser det på pannan för det är förhäxat och kommer snart att dö".

Cystisk fibros eller CF är en ärftlig sjukdom. Det föds 15-20 barn med sjukdomen varje år i Sverige, vilket betyder ca 1 barn på 5 000 födda barn. I dag lever närmare 600 personer med Cystisk fibros i Sverige.

För att få sjukdomen behöver man två sjuka anlag – ett från mamma och ett från pappa. Om bägge föräldrarna har sjukdomsanlaget är det vid varje graviditet en risk på fyra att det väntade barnet har Cystisk fibros.

Cystisk fibros StockholmFör att forskningen om Cystisk Fibros ska gå framåt behövs stöd och Ståhl+Partners AB stödjer aktivt Artister spelar för livet och Cystisk fibros Stockholm.


Kontakt:
www.cfstockholm.se
www.artisterspelarforlivet.se

STAR FOR LIFE

Star for lifeSTAR FOR LIFE är ett utbildningsprogram som syftar till att stärka ungdomars självkänsla. I södra Afrika prioriteras arbetet mot HIV men pedagogiken används även till att exempelvis inspirera ungdomar att satsa på utbildning och förverkliga sina drömmar.

Arbetet bedrivs utan vinstsyfte och organisationen är politiskt och religiöst obunden. Visionen är att inspirera unga människor att tro på sin framtid och sina drömmar samt stödja dem att leva ett liv utan aids.

Star for Life startade 2005 och når idag mer än 90 000 ungdomar och deras familjer i Sydafrika, Namibia och Sri Lanka. Ståhl+Partners arbetar aktivt med att hitta sponsorer för skolorna och bidrar med sin yrkeskompetens där det behövs.

Se filmen om Star for Life.
Kontakt:
Sam Olofsson generalsekreterare, +46 70 828490, sam@starforlife.org
Peter Janzon insamlingsansvarig,+46 70 8224860, peter@starforlife.org www.starforlife.org

VÅGA VARA DIG SJÄLV

Våga vara dig självSTIFTELSEN GRUNDADES 1 JUNI 2005 av familjen Falkbäck i sin dotter Lindas minne. Stiftelsens uppgift är att agera förebyggande i en konstruktiv anda för en bättre framtid för barn och ungdomar. Avsikten med stiftelsen är att vara en offensiv och konstruktiv kraft för ett juste framtida samhälle.

Våga vara dig själv motverkar utanförskap och mobbing i skolor i Sverige. Varje år anordnas bland annat lägerskolor för barn och ungdomar och Ståhl+Partners hjälper dels till med lägerskolorna och dels stödjer den strategiska utvecklingen av stiftelsen.

Kontakt:
www.vagavadigsjalv.se

Team MissionTEAM MISSION

TEAM MISSION FÖRMEDLAR hjälp som når fram i Filippinerna och i Lettland. Barn har det svårt och far illa. Svält, ingen skolgång där många drivs till prostitution och för att överleva i denna förnedrande tillvaro tar barn till droger och kriminalitet. Många barn skickas ut på gatan för att försörja sig själva. Föräldrarna har inte råd att ge sina barn mat.

Tusentals barn har genom åren fått hjälp till skolgång, mat, kläder, medicinsk hjälp och en ny framtid genom Team Mission som har hjälpt barn i nöd sedan 1981. I Lettland startade hjälparbetet i en lägenhet i en av Daugavpils förorter där det serveras mat till utsatta barn och nu bygger Team Mission med nätverk en lägergård där Ståhl+Partners hjälper till.

Kontakt: Catharina Harknäs Tel: 0220- 30640 info@teammission.net www.teammission.netFRAMTIDENS LEDARE – UNGDOMSPROGRAMMET

TÄNK OM UNGA fick lära sig allt som vi vuxna lär oss på ledarskapsutbildningar men 20 år tidigare i livet?Så startade tanken med att utveckla ett ledarskapsprogram för gymnasielever.

Sedan fem år tillbaka går en del av Ståhl+Partners vinst tillbaka till vårt "ungdomsprogram" som vi genomför utan ersättning för 2:a årskursens elever i gymnasieskolor i Sverige för utveckling av nästa generations ledare och medarbetare – våra ungdomar.

Kontakt: Helena Ståhl, VD Ståhl+Partners AB
helena@helenastahl.com
Läs mer här på vår hemsida ››MENTOR EGET FÖRETAG

VI DELTAR IDEELLT i det risktäckande projektet Mentor Eget Företag där Ståhl+Partners deltar som mentorer för unga egenföretagare i Sverige som behöver bli mer framgångsrika.

Syftet är att skapa tillväxt och konceptet har utvecklats utifrån en stor efterfrågan hos småföretagare. Målsättningen är att skapa en högre överlevnadsgrad för egenföretagare och även högre tillväxt.

Bakom Mentor Eget Företag står Entrepreneur Stockholm och ALMI Företagspartner Stockholm. Finansiärer är Tillväxtverket, Europeiska regionala utvecklingsfonden och Kvinnors Företagande Stärker Sverige.

Kontakt:
www.kkikk.se/mentoregetforetag/html/about.html