COACHNING

Helena Palm – Personlig coach för chefer och medarbetareBAKGRUND
Det florerar många olika typer av coacher och det kan vara svårt att veta vilken typ av coachning man behöver och varför. Vi har därför försökt att underlätta för våra kunder genom att definiera tre olika typer av coachning som vi på Ståhl+Partners AB arbetar med.

Top Executive Coach – Helena Ståhl

Business Coach / Affärsstrategisk Coach – Johan Blad

Personlig Coach för chefer och medarbetare – Helena Palm

VAD BLIR RESULTATET?
68 % av våra deltagare upplever att den individuella personliga
coachningen har "STOR" eller "MYCKET STOR"
inverkan på deras uppnådda resultat.

SYFTE

När bör man ta hjälp av en personlig coach?

När man har identifierat personliga utvecklingsbehov

När man är starkt motiverad att komma vidare i livet

När man har ett tydligt mål med insatsen

När man kan ta ansvar för att driva processen själv

Syftet med all individuell coachning är att kunna säkra en utveckling av nya vanor och tillämpning av ny kunskap som leder till förbättrade och mätbara resultat i arbetet. Vi tar bara coachningsuppdrag som löper under minst 6 månader och med tydliga utformade målsättningar.

OMFÅNG, GRUPPSTORLEK OCH DELTAGARPROFIL

Hela vår process bygger på att man arbetar med konkreta metoder som deltagaren får lära sig och själv använda mellan träningstillfällena, därför måste det finnas tid för tillämpning, reflektion och insikt.

Vår rekommendation är därför att alltid arbeta minst sex månader och träffas totalt minst 10–12 gånger under den tiden, cirka var tredje vecka á 1–2 timmar per gång. Det ger tillräckligt med tid för att applicera det man har kommit överens om men inte för lång tid för att tappa tempo.

Deltagaren själv kan bestämma om han/hon kanske vill träffas oftare i början och mer sällan i slutet och då anpassar vi coachningen efter det.

Håller vad vi lovar och når uppsatta mål – Coachning Ståhl+Partners


 

TRÄNINGSSÄTT OCH INNEHÅLL

Under det första mötet identifieras behov och utifrån de behoven sätts konkreta mål med insatsen som också kan mätas under coachningens gång och efter avslutad insats. Under det första mötet gör även coach och deltagare överenskommelser om hur insatsen ska se ut rent praktiskt; när coachning ska ske, hur resultat ska rapporteras och på vilket sätt närmaste chef ska hållas underrättad.

Under varje träningstillfälle går vi igenom nuläget och vad som har hänt sedan sist. Vi stämmer av alla åtaganden, hur de har tillämpats samt effekten utav dem och definierar en ny aktivitetsplan till nästa träningstillfälle. Deltagaren kommer att få praktisk coachning vid varje träningstillfälle och får samtidigt träna på hur coachning fungerar i vardagslivet samt utveckla sin egen förmåga att få andra att växa och utvecklas. Vid avslutning summeras de mätbara resultat som uppnåtts.

VAD SÄGER VÅRA KUNDER

Jag hade fått drömjobbet – en internationell chefsroll med personalansvar för 220 personer i ett annat land. Jag visste att min framtida framgång skulle vara avhängig om hur bra jag kunde utveckla strategier för framtiden, en motiverande, tydlig vision och hur väl jag skulle kunna presentera allt detta på engelska i Spanien. Det Ståhl+Partners gjorde var att intensivträna mig för uppgiften under de första sex månaderna, både i Sverige och Spanien utifrån tydliga satta mål. Jag uppnådde alla uppsatta mål:

  • Genomförde kvalitativa behovsanalyser med nyckelmedarbetare
  • Identifierade behov,
  • Utvecklade en affärsplan för de kommande tre åren
  • Fick direkt accept på den från högre ledning
  • Utvecklade en tydlig vision
  • Genomförde presentationer inför alla mina anställda på engelska
  • Fick med mig all personal på mina planer

Att arbeta med Ståhl+Partners är tufft och utmanande och det är värt varenda minut och krona! Jag har utvecklats mer som människa och ledare under de här sex månaderna än jag har gjort de senaste sex åren. Jag beräknar att det jag har utvecklat, genomfört och uppnått skulle annars ha tagit 12 månader att uppnå."

KENT ROXENTJÄRN, Site head och global IT chef i Madrid, RocheKENT ROXENTJÄRN, Site head och global IT chef i Madrid, RocheTRÄNARE

Top executivecoach – Helena StåhlHelena Ståhl arbetar med hela ledningsgrupper och enskilda ledare på strategisk nivå mot väldigt konkreta mål. Helena Ståhl är licensierad i beteendetestet IDI (Interpersonal Dynamic Inventory), EQi som mäter emotionell intelligens, CQ som mäter kulturell intelligens, ROI som mäter ekonomisk avkastning på utbildning samt "The personal compass" som utvecklar visioner, strategier och mål.

Business coach / Affärsstrategisk coach – Johan BladJohan Blad har sedan 1992 arbetat med personlig utveckling, verksamhetsutveckling och organisationsförändring. Han var delägare och operativ chef i en management konsultfirma under 11 år. Han har examen i Gestalt Psykoterapi vid University of Derby i England.

Personlig coach för chefer och medarbetare – Helena PalmHelena Palm arbetar med en person på en individuell nivå med vad den personen bör utveckla, ofta i relation till arbetet. Personen kan vara, men behöver inte vara chef med personalansvar. Helena är också en av våra personliga coacher i våra ledarskapsutbildningar samt tar individuella uppdrag. Helena Palm är licensierad coach samt licensierad i sorgebearbetning och Luchers färgtest.

Enligt MANCHESTER CONSULTING INC. så ska investeringar i personlig coachning ge en avkastning på 6 gånger så mycket som investeringen i coachningen kostade. Samtidigt visar en nylig gjord studie som publicerades i "Public Personnel Management Journal" att personlig coachning påverkade chefers ökade produktivitet med 22 %.

Källa: Intergrated Business Solutions, LLC 2009